Emma [EduMedia Modulair Aanbod] is een nieuw concept voor het aanbieden van lesmateriaal aan het voortgezet onderwijs. Met behulp van de door Eisma Edumedia beheerde centrale database – Emma genaamd – worden leermiddelen ontwikkeld, onderhouden en gedistribueerd. Deze database is gevuld met contexten, lessen, opdrachten, taken en vragen, aangevuld met foto’s, illustraties, audio- en videobestanden. Library; Engels voor het vmbo, wordt aangeboden onder de vlag van het platform voor leermiddelen-ontwikkeling. Hierdoor ontstaat voor docenten ook de mogelijkheid om hun eigen lesmateriaal binnen de vormgeving van de methode toe te voegen.

Emma [EduMedia Modulair Aanbod] is een nieuw concept voor het aanbieden van lesmateriaal aan het voortgezet onderwijs. Met behulp van de door Eisma Edumedia beheerde centrale database – Emma genaamd – worden leermiddelen ontwikkeld, onderhouden en gedistribueerd. Deze database is gevuld met contexten, lessen, opdrachten, taken en vragen, aangevuld met foto’s, illustraties, audio- en videobestanden. Library; Engels voor het vmbo, wordt aangeboden onder de vlag van het platform voor leermiddelen-ontwikkeling. Hierdoor ontstaat voor docenten ook de mogelijkheid om hun eigen lesmateriaal binnen de vormgeving van de methode toe te voegen.

Ict-flexibiliteit dus. Het basispakket van Library is geschreven voor 2/3 van de beschikbare tijd en sluit aan bij de kerndoelen van de vernieuwde onderbouw en is met name geschikt voor de scenario´s 2 en 3. Alle werkvormen komen in de modules van Library aan bod. Van zelfstandig leren tot klassikaal en samenwerkend leren. Elke module van het basisdeel is geschreven voor een periode van 2 à 3 weken, afhankelijk van je eigen planning en lestabel. Tevens zijn er modules beschikbaar voor de Vrije Ruimte, deze modules kunnen naast de basismodules worden gebruikt.

Er zijn op het moment twee modulaire lesmethodes van Emma, namelijk Station; dit is Nederlands voor het vmbo en Library; Engels voor het vmbo. De methodes bestaan uit diverse modules, die afzonderlijk geleverd kunnen worden. Uit de beschikbare modules kun je zelf een keuze maken. Hiervan worden speciaal voor de eigen school boeken samengesteld. Emma kan de lesmethodes zo samenstellen en leveren zoals de school het wilt. Tekst- en werkboeken apart, of juist gecombineerd, full colour of in zwart-wit, met lijm gebonden of in wire-O. Alles digitaal, of juist een bepaald deel beschikbaar via het web. Of uw eigen lesmateriaal invoeren en het goed vormgegeven aanbieden binnen de leermethode. De methodes zijn dus ook compleet digitaal beschikbaar in een voor de school ingerichte elektronische leeromgeving. Voor Vives test ik natuurlijk de online versie en laat ik even de boeken achterwege.

de methode 
Library is een lesmethode voor de lessen Engels op het vmbo. De methode is speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen, door auteurs die zelf in het vmbo werkzaam zijn. Het uitgangspunt van de methode is een positieve insteek naar de leerlingen toe, passend bij hun belevingswereld. Van de uitgever heb ik twee inlogcodes ontvangen. Eén om in te loggen als leerling en één om in te loggen als docent. Het inloggen gaat simpel en snel. De interface van het programma maakt gelijk indruk. Het is zeer mooi vormgegeven en ziet er gelikt uit. Rechts op het scherm staan de hoofdstukken en onderaan de verschillende onderdelen. De leerstof wordt aangeboden in contexten. Per module wordt één context uitgediept. Elke module start met de introductie, hier wordt meteen duidelijk gemaakt welke opdracht aan het einde van de module moet worden uitgevoerd. Vervolgens worden de leerstof en de vaardigheden aangeboden die nodig zijn om de eindopdracht te vervullen. Ik probeer een paar oefeningen en het gaat bijzonder eenvoudig. Zo ben ik al snel alleen met de stof bezig in plaats van met de werking van het programma. De leerlingen kunnen makkelijk en zelfstandig aan de oefeningen en opdrachten werken en hun eigen portfolio voor Engels samenstellen. Er is ook een mogelijkheid om daarnaast extra hulp in te roepen bij woordjes of grammatica.
De leerstof en de bijbehorende opdrachten worden binnen een aansprekende context aangeboden. Elke module start met een introductie van de context en maakt meteen duidelijk welke opdracht aan het einde van de module moet worden uitgevoerd. Zo werken de leerlingen in een doorlopende, taakgerichte leerlijn aan de opdrachten, die een duidelijk verband met elkaar hebben. Alle modules bevatten verrijking voor de leerling die iets nieuws aankan en herhaling voor de leerling die extra hulp nodig heeft. In de verschillende leerjaren zal steeds meer worden toegewerkt naar de verschillende sectoren in de bovenbouw.

modules

In elke module van Library zijn studie- en sociale vaardigheden geïntegreerd. Aan de hand van opdrachten passen leerlingen vaardigheden toe tijdens het leren en werken. Het gebruik van vaardigheden in Library sluit aan bij de vaardighedenmethodes van Eisma Edumedia. Deze ken ik persoonlijk niet, maar de makers informeren mij dat het gebruik van deze methodes geen voorwaarde is om met Library te kunnen werken.
Voor de vakmensen geef ik even weer hoe de modules zijn opgebouwd:

File 1 E-mail to England [Basis en KGT]
In deze module staat kennismaken centraal. Dit wordt geoefend aan de hand van e-mailverkeer, zowel in lezen als schrijven [gebruikte grammatica: simple present van to be, ontkenningen met to be, persoonlijke voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden]

File 2 A day in your life [Basis en KGT]
Leerlingen bedenken hoe hun leven er nu en later uit zou kunnen zien [gebruikte grammatica: de klok, vragen met to be, zelfstandige naamwoorden, persoonlijke voornaamwoorden].

File 3 Urban myth [Basis en KGT]
Sterke verhalen die net niet helemaal waar zijn staan hier centraal. De leerlingen maken zelf een sterk verhaal [gebruikte grammatica: meervoud, lidwoorden, vragen met do en does, ontkennen met do en does].

File 4 Halloween party [Basis en KGT]
Leerlingen gaan op zoek naar kleding voor een groot Halloween feest [gebruikte grammatica: have got en has got, vragen met have got en has got, ontkenningen met have got en has got, vragen can en could, Nederlands enkelvoud/ Engels meervoud].

File 5 Crime Time [Basis en KGT]
Een detective in zakformaat. De leerlingen leren hier personen en situaties te beschrijven [vragende voornaamwoorden, verleden tijd to have en to be].

File 6 King´s Quest [KGT]
In deze module gaan leerlingen op zoek naar de schatten van King Arthur. In een spannende context wordt nog eens uitgebreid geoefend met de kennis die in module 1 tot en met 5 is opgedaan.

File 7 Playing Rough, Rugby Tour [KGT]
De leerlingen organiseren een trip naar de Engelse Huddersfield Rugby Union Football Club. Ze nemen contact op met de rugbyclub, regelen treinkaartjes en overnachtingen en bedenken wat ze van de omgeving willen zien.

File 8 Guinness World Records [KGT]
Zou het lukken een record te vestigen? In deze module staat alles in het teken van deze vraag. De leerlingen gaan een poging doen een record te breken of misschien wel een nieuw record te vestigen.
De leerstof wordt op een consequente wijze aangeboden. Daarvoor gebruiken de makers het vier-fasen-model. Als eerste, de introductiefase. Hierin wordt de context gepresenteerd, voorkennis geactiveerd en geënthousiasmeerd. De tweede is de presentatiefase. Hier wordt geprobeerd de leerlingen passief de taal te laten verwerven. Herkennen, aanwijzen en begrijpen zijn sleutelwoorden. De productiefase is de derde. Leerlingen moeten  in gecontroleerde situaties taal produceren. Oefeningen met keuzemogelijkheden, met invullen van woorden en met het produceren van grammaticale constructies komen aan de orde. Het laatste model is de transfer fase of overdrachtsfase. Hier moeten leerlingen het geleerde toepassen in een andere context. Elke module is onderverdeeld in vier delen waarin de docent het vie-fasen-model kan herkennen. Overigens bevat elke module altijd herhaling en verdieping.

conclusie
Over Library kan ik relatief kort zijn. De vormgeving van complete digitale lesmethodes is helemaal nieuw ontworpen. Het ziet er echt prachtig en professioneel uit. Ook verwacht ik dat de inhoud aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Vakinhoudelijk zit het ook goed in elkaar. De interface werkt makkelijk, is duidelijk en vooral snel. Mocht je school voor de keuze staan een complete of gedeeltelijke digitale versie van een methode te gaan aanschaffen is Library zeker een goede keus.

internet

www.eisma.nl/edumedia/

uitgever

Eisma Edumedia

prijs
per file € 3.50 euro per leerling

inzet

Onderbouw vmbo kgt

systeemeisen
Windows
Pentium IV of sneller
Minimaal 256 mb intern geheugen
Breedband Internet verbinding

bron: Vives september 2007