Uitgeverij Schoolsupport maakt uitgaven voor directeuren, leerkrachten, ib-ers, rt-ers en studenten. Deze uitgaven zijn met name bestemd voor basisscholen, speciaal onderwijs, lagere niveaus vo, naschoolse opvang en thuisonderwijs. Centraal staat altijd dat leerlingen de uitgaven leerzaam en leuk moeten vinden. Bij Schoolsupport ontwikkelen ze ook digitale en online uitgaven.

Uitgeverij Schoolsupport maakt uitgaven voor directeuren, leerkrachten, ib-ers, rt-ers en studenten. Deze uitgaven zijn met name bestemd voor basisscholen, speciaal onderwijs, lagere niveaus vo, naschoolse opvang en thuisonderwijs. Centraal staat altijd dat leerlingen de uitgaven leerzaam en leuk moeten vinden. Bij Schoolsupport ontwikkelen ze ook digitale en online uitgaven. Mirror Online is een nieuwe uitgave voor Engels, die technisch vergelijkbaar is met Nieuws van de Week online.

Leesvaardigheidstraining
Mirror Online is gemaakt voor klas 2, 3 en 4 van het vo. Het programma bestaat grotendeels uit leesvaardigheid. De teksten van Mirror Online en de ondersteunende opdrachten bieden de leerlingen de gelegenheid om ‘kilometers te maken’ op het gebied van het lezen in het Engels.

Daarbij wordt ingespeeld op het feit dat Engelse teksten waarmee leerlingen in de praktijk in aanraking komen altijd onbekende woorden zullen bevatten. Eén van de doelstelling bij leesvaardigheid in de vreemde talen moet zijn, dat leerlingen hiermee leren omgaan. Dat wil zeggen:

  • -gebruikmaken van signalen in de lay-out van een tekst in het kader van voorspellend lezen;
  • -niet blijven hangen op ieder onbekend woord, maar doorlezen en focussen op het globale begrip van de tekst;
  • -de betekenis van onbekende woorden die onmisbaar zijn voor het globale tekstbegrip afleiden uit de samenhang.

Woordenschatopbouw
De leerlingen verwerven in hun methode op een gestructureerde manier een productieve woordenschat die ze toepassen bij het spreken en schrijven. Bij Mirror Online gaat het om het vergroten van de receptieve woordenschat. Woorden die van belang waren voor het globaal begrip van de tekst, keren terug in een oefening in het onderdeel ‘Vocab’. Daarbij gaat het vooral om de betekenis en veel minder om de juiste spelling.

Onderdelen
Rechts naast de tekst staat een menu in de vorm van een rij groene knoppen. Als u klikt op één van deze knoppen, ontvouwt zich daaronder een submenu. Deze mogelijkheden bieden zich aan:

Intro: de vragen van de Intro activeren voorkennis van de leerlingen over het onderwerp, en laten de leerlingen oefenen met voorspellend lezen.

Glossary: na een klik op de groene knop Glossary verschijnt een link naar een verklarende woordenlijst. Dit is een Word-document dat u kunt openen en eventueel bewerken. Misschien wilt u de omschrijvingen aanhouden die in uw methode worden gebruikt en/of woordverklaringen toevoegen. U kunt het document afdrukken en aan de leerlingen uitdelen.

Reading: bij  Reading verschijnen twee Word-documenten: één werkblad met tekstbegrip-vragen en één antwoorden-blad met voorbeeldantwoorden op die vragen.

Vocab: ook het onderdeel Vocab bevat steeds een werkblad en een antwoordenblad. U kunt beide bewerken en afdrukken. De leerlingen kunnen hun naam op het werkblad invullen zodat u dit kunt innemen en nakijken.

Media: bij Media verschijnen filmpjes of foto’s over het onderwerp van de tekst.

Extra: dit onderdeel bevat opdrachten van uiteenlopend karakter, waaronder mini-webquests, waarbij de leerlingen op internet informatie moeten opzoeken, en wat vrijere schrijfopdrachten.
Het onderdeel Extra is met name bedoeld als extra stof voor leerlingen die weinig moeite hebben met lezen en/of voor leerlingen die hun werkbladen eerder af hebben dan de rest.

Class Talk: Class Talk bevat enkele korte vragen die aanleiding geven tot een klassengesprekje over het onderwerp van de tekst. U kunt deze vragen naar eigen inzicht variëren en erop voortborduren. Het zijn geen vragen waarop slechts één goed antwoord mogelijk is, dus er worden ook geen voorbeeld-antwoorden gegeven.

 

Werken met Mirror Online
Van Mirror Online verschijnt eens in de twee weken een nieuwe aflevering, behalve in overlappende schoolvakanties. Elke aflevering bevat een item voor niveau ‘lite’ en een item voor niveau standard. Doorgaans hebben deze items hetzelfde onderwerp. De verschillen tussen de niveaus zijn meestal uitgewerkt in de tekst zelf, het Intro [Nederlands of Engels], de Glossary [minder of meer woorden, andere woorden], de werkbladen van de onderdelen Reading en Vocab [deels andere vragen en opdrachten] en het onderdeel Class Talk [Nederlands of Engels].
Gedurende een schooljaar wordt zo een bestand van tweemaal minstens 20 teksten opgebouwd. Tijdens de looptijd van uw licentie [drie maanden of een heel schooljaar] houdt u toegang tot alle items die sinds het begin van uw licentie zijn verschenen.
Mirror Online is geschikt voor klassikaal werken. U kunt de afleveringen zonder speciale software weergeven op elk digibord, of – als u over een beamer beschikt – op een projectiescherm of een lichte wand.

Conclusie
Mirror Online biedt mooi materiaal om leerlingen extra aan het werk te zetten met leesvaardigheid. De opgaven zijn goed gemaakt en spelen in op de belevingswereld van de leerlingen. Dit materiaal is zeer goed klassikaal en individueel te gebruiken.

uitgever
Schoolsupport

prijs
1 jaar brinlicentie € 395

inzet
Schoolbreed

systeemeisen
internetverbinding

www.schoolsupport.nl