We besteden in Vives al jaren aandacht aan nieuwe denkbeelden binnen het onderwijs. Zo is ook het multizintuigelijk leren weleens aan bod gekomen.

titel: Beelden in je hoofd        
auteur: Lot Blom
uitgever: Ankh Hermes
prijs: € 14,95

We besteden in Vives al jaren aandacht aan nieuwe denkbeelden binnen het onderwijs. Zo is ook het multizintuigelijk leren weleens aan bod gekomen. Voor beelddenkers is aandacht voor meerdimensionaal denken essentieel om tot een optimale ontwikkeling te komen. Beelddenken is kort gezegd een snelle, associatieve manier van denken, waarbij de verbeelding en het gevoel een grote rol spelen. In een wereld van ‘lijndenkers’ worden de beelddenkers weleens verkeerd begrepen. Blom legt in dit boek precies uit hoe beelddenken werkt en waarom het belangrijk is om er aandacht voor te hebben. Voor kinderen van nu, en de kinderen van vroeger, die zich achteraf beter begrepen zullen voelen.