Breuken is iets dat veel leerlingen lastig vinden. Ook al hebben ze het inzicht, snel rekenen met breuken blijft moeilijk. De app

Breuken is iets dat veel leerlingen lastig vinden. Ook al hebben ze het inzicht, snel rekenen met breuken blijft moeilijk. De app ‘Motion Math’ is een app waar de inhoud al in zit: breuken oefenen. De app maakt rekenen met breuken verslavend. Je gebruikt de bewegingssensor van de iPad en houd hem recht voor je in twee handen. Zodra de game begint, moet de leerling elke keer een breuk oplossen door naar links of rechts te bewegen. De breuk valt dan op de lijn onderaan. Als hij goed valt dan gaat de score omhoog. Grappig detail, in de score zit ook altijd een breuk. Gaat het niet goed dan krijgt de leerling eerst een aanwijzing in de vorm van een pijltje de goede kant op. Gaat het vervolgens deze poging ook mis, dan ontstaan er op de lijn streepjes om aan te geven hoe de breuk is opgebouwd. Er komen zowel breuken in cijfers, procenten als taartpuntjes naar beneden. De lijn wijzigt soms van 0-1 naar min 2 tot 2. Het nadeel is wel dat als je de app stopt, je helemaal opnieuw moet beginnen. Het resultaat slaat de app niet op. Maar stoppen is toch geen optie, als je eenmaal begint aan dit breukenspel wil je gewoon doorgaan en worden breuken leuk!

Leerdoel
po – kerndoel 29 – getallen en bewerkingen: de leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Tussendoelen groep 7/8: handig vergelijken van benoemde breuken door met die breuken te opereren op een daartoe geschikte ondermaat [meer/minder], en handig rekenen met procenten in operatorsituaties door gebruik te maken van ankerpunten in situaties, eenvoudig kiezen voor het omzetten van breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen, ook in situaties waarin deze begrippen door elkaar voorkomen.

 

vo – onderbouw – getallen [en variabelen]: vmbo – subdomein B1: getallen, getalsystemen en -relaties
-4.5: breuken en decimale getallen in hun verschillende schrijfwijzen herkennen en gebruiken bij het maken van berekeningen
-4.6: eenvoudige breuken en decimale getallen binnen situaties in elkaar omzetten, vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenlijn

vmbo – subdomein B2: rekenen met getallen
-5: in situaties eenvoudige berekeningen uitvoeren met eenvoudige breuken, negatieve getallen, decimale getallen en grote getallen
havo/vwo – onderbouw – getallen en variabelen
-5: positieve en negatieve getallen, grote en kleine getallen, breuken en decimale getallen gebruiken en hun onderlinge samenhang beschrijven
-5.5: de schrijfwijze van breuken en decimale getallen herkennen en gebruiken

Opdracht
Verdeel de klas in niveaugroepen op dit leergebied. Organiseer een wedstrijd, waarbij de leerlingen tegen andere kinderen spelen die op hun eigen niveau rekenen met breuken met de app. Anders is het niet leuk spelen voor de leerlingen die hier juist in uitblinken [ze winnen toch], of juist moeite mee hebben [ze verliezen altijd]. Als er één leerling extreem op een ander niveau rekent [in positieve of negatieve zin], geef deze leerling dan een andere rol. Bijvoorbeeld als hulp-spelleider bij de wedstrijd in de klas. Laat de leerlingen in hun niveaugroep voor een bepaalde afgesproken tijd spelen. En laat hen een screenshot maken met behaalde resultaat, alleen met een screenshot kan objectief vergeleken worden. Eventueel kun je winnaars van groepen nog weer tegen elkaar laten spelen. Zo wordt het een echte competitie als blijkt dat leerlingen het niveau waarop jij ze had ingedeeld,  kunnen overstijgen en zo dus een eerlijke competitiepartner voor een andere leerling zijn geworden. Wie is de winnaar?

Voorwaarden
-één iPad per leerling [wanneer je niet beschikt over één iPad per leerling kun je dit per niveaugroep spelen] met de app MotionMath [€ 2,69 voor iPad-versie en € 1,79 voor iPhone/iPod-versie]
-leerlingen hebben kennis van de opbouw van een breuk, getallenlijn, kommagetallen, etc.
-leerlingen weten dat het woord ‘less’ minder betekent, het woord ‘equal’ gelijk en het woord ‘more’ meer [komt voor in de game]
-leerlingen kunnen een screenshot maken van het scherm

Stappenplan

  1. de leerlingen weten hoe een breuk werkt of leg hen dit [als ze er om vragen, dan is de behoefte aanwezig] nogmaals kort uit
  2. verdeel de teams op niveau
  3. leg de spelregels uit en leer leerlingen eventueel hoe ze een screenshot maken [home- en aanknop tegelijk indrukken]
  4. zet eventueel een grote klok aan die aftelt
  5. begeleid de leerlingen die vastlopen en geef hen verlengde instructie
  6. wijs aan het einde per groep een winnaar aan en bepaal of zij nog verder tegen elkaar strijden
  7. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Link naar appstore Apple Motion Math HD: https://itunes.apple.com/nl/app/motion-math-hd/id410521340?mt=8