Muziek Meester! is een methode die in de eerste plaats bedoeld is voor Pabo-studenten. Het boek behandelt op praktische wijze de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het geven van goed muziekonderwijs. Vele muziekdocenten in de onderbouw van het vo kunnen de methode echter ook prima gebruiken.

Muziek Meester! is een methode die in de eerste plaats bedoeld is voor Pabo-studenten. Het boek behandelt op praktische wijze de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het geven van goed muziekonderwijs. Vele muziekdocenten in de onderbouw van het vo kunnen de methode echter ook prima gebruiken. Bij deze nieuwe uitgave hoort ook een website [www.muziekmeester.nl], met daarin vele lessen, luistervoorbeelden en videolessen uit de schoolpraktijk. Ook biedt de site veel verdiepingsmateriaal en een instrumentendatabase.

Het pakket bestaat dus uit een boek en een website voor de docent. Dit is geen leerlingmateriaal, maar puur voor de docent. Het boek behandelt verschillende aspecten van de muziekles: zingen, bewegen, muziek lezen en noteren en natuurlijk muziek maken.

Opbouw
De site is uit verschillende gedeeltes opgebouwd. Op het scherm staan verwijzingen naar materiaal in samenwerking met het boek. Dit is ingedeeld per hoofdstuk. Ook zijn er nog twee extra kopjes. Dit zijn Thema