MVTrader is een programma dat voor alle drie de moderne talen [Engels, Frans en Duits] is geschreven en waarin de leerling achttien kleine projecten voorgeschoteld krijgt. Daarbij draait alles om communicatie. Korte brieven schrijven, uitnodigingen maken, commentaar leveren, beredeneren, argumenteren. Dit soort opdrachten kom je allemaal tegen bij MVTrader. Voor het maken van de opdrachten zal de leerling actief en creatief aan de slag moeten.

MVTrader is een programma dat voor alle drie de moderne talen [Engels, Frans en Duits] is geschreven en waarin de leerling achttien kleine projecten voorgeschoteld krijgt. Daarbij draait alles om communicatie. Korte brieven schrijven, uitnodigingen maken, commentaar leveren, beredeneren, argumenteren. Dit soort opdrachten kom je allemaal tegen bij MVTrader. Voor het maken van de opdrachten zal de leerling actief en creatief aan de slag moeten.

Om de leerling te ondersteunen hebben de makers een link naar een digitaal woordenboek gemaakt en zijn alle achttien opdrachten voorzien van duidelijke hulppagina’s, die ervoor zorgen dat elke opdracht tot een goed eind kan worden gebracht. Als de leerling denkt dat de opdracht klaar is stuurt hij deze via de computer naar de docent. Een belangrijk aspect van MVTrader is de feedback, die de docent kan versturen naar de leerling. De opdracht wordt net zo lang tussen de leerling en de docent verstuurd totdat het eindresultaat door de docent als klaar wordt beschouwd.

werken met mvtrader
Wanneer de leerling het programma opent, komt hij in een scherm waar hij in eerste instantie zijn groep of klas uit een lijst kan selecteren. Vervolgens selecteert hij zijn eigen naam en typt hij het van de docent verkregen wachtwoord in. Door op het pijlsymbool rechts onderin het scherm te klikken, komt de leerling in het volgende scherm. Op dit scherm bevinden zich twee kolommen. De eerste kolom geeft aan welke opdracht door de docent gecorrigeerd is en de tweede kolom geeft aan welke opdracht reeds is gemaakt door de leerling. Als een leerling nu doorklikt naar het volgende scherm, ziet hij in de linkerkolom de 18 opdrachten waaruit hij kan kiezen. Om aan een opdracht voor een bepaalde taal te gaan beginnen, moet de leerling op de gekozen opdracht dubbelklikken en vervolgens de juiste vlag selecteren. Onderin het scherm is dan zijn keuze te zien.

Wanneer er nu op de pijl rechts onderin het scherm geklikt wordt, volgt de introductie van de gekozen opdracht en kan de leerling aan zijn opdracht beginnen. Nadat alle vragen beantwoord zijn, volgt er een scherm waarin de leerling verzocht wordt om de gemaakte opdracht naar de docent te sturen.

Door op de dichte envelop met blauwe pijl te klikken, wordt de opdracht naar de docent verstuurd. De docent kan vervolgens de opdracht corrigeren en voorzien van commentaar en naar de leerling terug sturen. Echt digitale feedback dus. De opdracht bevindt zich nu in de kolom van het gecorrigeerde werk. Dit heen en weer sturen van de opdracht kan meerdere malen plaatsvinden. Heeft u als docent echter een eindbeoordeling aan de opdracht gegeven dan is de opdracht af en kan de leerling de opdracht niet meer naar u terug sturen. 

conclusie

MVTrader bied een mooie schil om het creatief omgaan met de drie talen goed te bevorderen. Bij het naar de pers gaan van deze Vives bereikte ons nog het nieuws dat De ‘Mevrouw Van ‘t Hoff-Stolk Huismanprijs’ [ook wel Zwaantjeprijs genoemd] aan MVTrader is toegekend. Kortom: er wordt nu al lovend gesproken over dit programma dat begin volgend cursusjaar bij uitgeverij Visiria te verkrijgen zal zijn. We wachten dus nog even af!

uitgever
visiria

prijs

nog niet bekend

inzet
schoolbreed onderbouw en vmbo

systeemeisen
windows
pentium III of sneller
minimaal 256 mb intern geheugen
internet verbinding

bron: Vives maart 2007