Deze website wil bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele beroepsethiek van docenten in het Nederlandse en Vlaamse voortgezet en hoger onderwijs.

Deze website wil bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele beroepsethiek van docenten in het Nederlandse en Vlaamse voortgezet en hoger onderwijs. Onderwijsethiek heeft betrekking op de ethische afwegingen die door docenten gemaakt worden in hun professionele handelen. Hoe kunnen ze hun ethische oordeelsvermogen scherpen en welke criteria kunnen ze daarbij aanleggen? Daarbij gaat het uiteraard niet alleen om het ethisch gehalte van het handelen van individuele docenten, maar ook om het beleid van hun onderwijsinstituut. Als professionals maken zij deel uit van een professionele organisatie en zijn zij medeverantwoordelijk voor de beleidskeuzes die daarbinnen gemaakt worden.

Ethiek / professional
onderwijsethiek.nl/