Ontdekmedia is opgezet als een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Het gratis online platform biedt een overzicht van lesmethoden en werkvormen en geeft suggesties om mediatools te gebruiken ter vervanging van de bekende werkvormen. Zo kan het klassieke ontwerpen van een poster door knippen en plakken uit een tijdschrift vervangen worden door gebruik te maken van digitale afbeeldingen en teksten in de mediatool Glogster. Het vervangen van de werkvorm is de kern van Ontdekmedia om mediawijsheid te integreren in het onderwijs, zonder de methode zelf aan te passen. Doel van Ontdekmedia is om het leerkrachten zo eenvoudig mogelijk te maken om mediawijsheid onderdeel te laten zijn van hun reeds bestaande lesprogramma. Ontdekmedia is mede dankzij subsidie vanuit de Mediawijzernet Stimuleringsregeling 2013-2014 tot stand gekomen en tijdens de NOT van dit jaar gelanceerd.

Leerkrachten recenseren voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor Ontdekmedia, een gratis online platform dat inspireert om sociale media en mediawijsheid in de reguliere les op de basisschool te integreren.

Ontdekmedia is opgezet als een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Het gratis online platform biedt een overzicht van lesmethoden en werkvormen en geeft suggesties om mediatools te gebruiken ter vervanging van de bekende werkvormen. Zo kan het klassieke ontwerpen van een poster door knippen en plakken uit een tijdschrift vervangen worden door gebruik te maken van digitale afbeeldingen en teksten in de mediatool Glogster. Het vervangen van de werkvorm is de kern van Ontdekmedia om mediawijsheid te integreren in het onderwijs, zonder de methode zelf aan te passen. Doel van Ontdekmedia is om het leerkrachten zo eenvoudig mogelijk te maken om mediawijsheid onderdeel te laten zijn van hun reeds bestaande lesprogramma. Ontdekmedia is mede dankzij subsidie vanuit de Mediawijzernet Stimuleringsregeling 2013-2014 tot stand gekomen en tijdens de NOT van dit jaar gelanceerd.

Ervaring

Ik maak op de website ontdekmedia.nl een account aan. Na het inloggen heb ik toegang tot alle onderdelen van de site. De website is overzichtelijk vormgegeven. Ruim 50 werkvormen uit reguliere lespakketten worden gekoppeld aan 50 verschillende mediatools. Zo wordt bijvoorbeeld de werkvorm gedichten schrijven gekoppeld aan de mediatool Storybird [storybird.com]. Het tekenen van plattegronden kan volgens Ontdekmedia ook heel goed met Floorplanner [floorplanner.com] Ontdekmedia geeft een korte beschrijving van iedere tool, biedt een handleiding en vaak ook een instructievideo om meteen aan de slag te gaan. De handleidingen zijn praktisch van opzet en goed bruikbaar voor leerlingen. Voor iedere tool worden de basis computervaardigheden beschreven en de hoeveelheid sterren geeft de moeilijkheidsgraad van de tool aan. Onder het tabblad Extra’s worden voorbeelden en alternatieve mediatools gepresenteerd. Als leerkracht ben ik direct enthousiast over deze mooie verzameling tools en handleidingen die ik direct kan inzetten in mijn klas. Een selectie van tools die ik van Ontdekmedia heb geplukt [inclusief handleidingen] en inmiddels succesvol inzet op mijn school:

– Toony Tool toonytool.nl  creëer en deel cartoons online
– ABCya abcya.com  woordwolk maken
– Just Paste It justepaste.it deel teksten en foto’s op een eenvoudige manier met elkaar
– Krant Maken nieuwstool.nl   zelf een digitale krant maken
– Lyricstraining lyricstraining.com taal oefenen door te luisteren naar songteksten en tegelijkertijd ontbrekende woorden in te vullen.
– Padlet  nl.padlet.com/  programma waarmee je gemakkelijk online ‘prikborden’ maakt
– Pinterest pinterest.com digitale verzameling maken van beeld- en videomateriaal
– Pixton pixton.com  stripverhalen maken
– Quiz Maker quizmaker.nl  interactieve quiz maken [zoals Kahoot, Socrative of Mentimeter]
– Storybird storybird.com programma waarmee je digitale prentenboeken kunt maken
– Tafeldiploma tafeldiploma.nl tafels oefenen
– Wrts wrts.nl overhoorprogramma

Voor de 11 meest gebruikte methoden is tot in detail uitgewerkt welke werkvorm in welk onderdeel en op welke pagina van de methode vervangen kan worden door een mediatool. Per leerjaar wijst Ontdekmedia je de weg naar de opdrachten die je kunt vervangen door een nieuwe media werkvorm en krijg je meteen instructies om deze mediatool in te kunnen zetten. Het aantal uitgewerkte methoden is nog beperkt, maar ik vraag me af of deze detail uitwerking echt noodzakelijk is. Leerkrachten kunnen vanuit het overzicht van traditionele werkvormen volgens mij heel goed zelf de koppeling maken naar de gesuggereerde mediatools in Ontdekmedia.

Mediawijsheid is door Mediawijzer.net ingedeeld en beschreven in 10 mediacompetenties. [zie voor een beschrijving van de leerlijn Mediawijsheid het aparte tekstkader] Deze competenties kunnen ook als startpunt worden gebruikt. Ontdekmedia heeft bij elke mediacompetentie de koppeling gemaakt naar geschikte mediatools. Ook alle lesmaterialen die te vinden zijn op internet waarmee je specifieke medialessen kunt geven heeft Ontdekmedia op een rij gezet. Onder het tabblad Tips biedt Ontdekmedia enkele suggesties om nieuwe media in de klas slim te organiseren. Het aanbod van deze tips vind ik nog wat beperkt.

Conclusie

Ontdekmedia biedt een grote overzichtelijke verzameling mediatools en lessuggesties die direct in de lessen zijn te gebruiken. Het grote pluspunt van Ontdekmedia is dat zij in de schoenen van de leerkracht zijn gaan staan die nog niet zoveel ervaring heeft met sociale media. De leerkracht die een werkvorm uit de methode met nieuwe media wil gebruiken wordt door dit platform bij de hand genomen. Leerkrachten kunnen de eigen methode blijven volgen en vanuit de overzichtelijk weergegeven werkvormen in Ontdekmedia opdrachten vervangen door een digitale variant. De digitale tools zijn over het algemeen eenvoudig in gebruik en kunnen direct ingezet worden in de klas. Maar ook voor de leerkracht die gericht wil werken aan de competenties Mediawijsheid biedt Ontdekmedia voldoende lessuggesties om een eigen leerlijn uit te werken. Ontdekmedia zal up-to-date moeten blijven. De leermiddelenbank kan nog verder uitbreiden door gebruikers van Ontdekmedia de gelegenheid bieden zelf lessuggesties toe te voegen, door ook die van anderen te waarderen maakt dat dit platform kan uitgroeien tot een ‘community of learners’. De uitgever Patsboem heeft aangegeven te werken aan verdere verbetering, actualisering en uitbreiding van Ontdekmedia. Begin volgend jaar komt er ook een versie voor het voortgezet onderwijs uit. Ga zelf aan de slag, maak een account aan en ontdek of dit platform je beter helpt om mediawijsheid te integreren in en een logisch onderdeel te laten zijn van je onderwijsaanbod. 

Leerlijn Mediawijsheid  

Ontdekmedia heeft een leerlijn Mediawijsheid samengesteld op basis van de 10 mediacompetenties die door Mediawijzer.net zijn ontwikkeld. Deze competenties zijn ingedeeld in de domeinen Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie en staan als volgt omschreven:

 • bewust zijn van de medialisering van de samenleving [B1]
 • begrijpen hoe media gemaakt wordt [B2]
 • zien hoe media de werkelijkheid kleuren [B3]
 • informatie vinden en verwerken [C1]
 • content creëren [C2]
 • participeren in sociale netwerken [C3]
 • apparaten, software en toepassingen gebruiken [G1]
 • oriënteren binnen mediaomgevingen [G2]
 • reflecteren op eigen mediagebruik [S1]
 • doelen realiseren met media [S2]

————

Mediawijzer.net heeft voor 2015 een Stimuleringsregeling ingesteld. De missie van Mediawijzer.net is mediawijsheid initiatieven te versterken door netwerkpartners te verbinden. Projecten dienen daarom – zowel binnen de doelgroep als tussen de netwerkpartners – samenwerking en synergie te bevorderen. De regeling voor 2015 is net als voorgaande jaren gericht op daar waar het nog misgaat en waar het beter kan. Dit jaar is er ook ruimte om bijzondere projecten een aanmoediging te geven en zo te stimuleren daar waar het juist wel goed gaat. Er zijn drie verschillende onderdelen ingesteld:

 1. Doelgroep LVB – beschikbaar bedrag voor projecten € 25.000,-: projecten die kinderen met een licht verstandelijke beperking helpen om zich mediawijzer te kunnen gedragen en/of zich via media beter uit te kunnen drukken. Het aangrijpingspunt voor projecten kan zijn het speciaal onderwijs, maar dit is geen voorwaarde
 2. Opvoedinstrumenten voor ouders/opvoeders – beschikbaar bedrag: € 75.000,-: er is veel kennis beschikbaar over mediaopvoeding in opvoedsituaties zoals binnen het gezin. Mediawijzer.net verwijst voor deze informatie naar de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi. Om ervoor te zorgen dat deze informatie terecht komt bij een breed publiek, is een slim instrumentarium nodig waarmee ouders/opvoeders zelf kunnen bepalen hoe effectief zij zijn in mediaopvoeding en hoe zij hun opvoedstrategie kunnen aanpassen: wat werkt wel en wat werkt niet, welke opvoedstijl past bij de ouder/opvoeder en hoe sluit dit aan op het mediawijzer maken van kinderen.
 3. Aanmoedigingsprijs bijzondere projecten – beschikbaar bedrag: € 15.000,-: projecten die op een eigen, unieke wijze mediawijsheid bevorderen. Deze projecten kunnen binnen alle drie de domeinen vallen: Onderwijzen, Opvoeden en Ontdekken. De prijs is bedoeld als steun in de rug om projecten bekender te maken en de bevindingen ervan te delen.

De toekenning van de prijzen wordt bekend gemaakt tijdens de Week van de Mediawijsheid [20 t/m 27 november]. bron: mediawijzer.net