Het Platform Bescherming Burgerrechten is op 17 mei 2009 opgericht op initiatief van het Humanistisch Verbond en wordt sinds oktober 2010 gefaciliteerd door de Stichting Bescherming Burgerrechten.

Het Platform Bescherming Burgerrechten is op 17 mei 2009 opgericht op initiatief van het Humanistisch Verbond en wordt sinds oktober 2010 gefaciliteerd door de Stichting Bescherming Burgerrechten. Het Platform is een netwerk van organisaties, groepen en personen die elkaar vinden in het streven naar een betere waarborging en versterking van de burgerrechten in Nederland, in het bijzonder digitale autonomie en het recht op persoonlijke controle over [en bezit van] persoonsgegevens. Het Platform biedt in dat kader organisaties en actieve burgers gelegenheid om op het terrein van privacy- en burgerrechtengerelateerde onderwerpen elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en al of niet gezamenlijk initiatieven te ontplooien

Biometrie / profiling / gezondheidszorg
platformburgerrechten.nl/