Leerkrachten recenseren voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor PLOT26: de nieuwe digitale methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs. PLOT26 won tijdens de IPON2016 de award in de categorie Innovatie van het leren VO.

Nederlands wordt op de meeste vo scholen traditioneel onderwezen en is onvoldoende meegegroeid met de maatschappelijke eisen die gesteld worden aan taalvaardigheid en geletterdheid. Leerlingen ervaren het vak Nederlands als saai. Het recent opgestelde ‘Manifest voor  Nederlands op School’ [tekstkader] bevestigt dit en pleit voor een herziening van methoden. Uitgever BLINK loopt vooruit op dit manifest en brengt met PLOT26 een compleet nieuwe methode Nederlands op de markt. PLOT26 won een IPON-award en de jury was vol lof: ‘In PLOT26 worden leerlingen geactiveerd en gemotiveerd om samen te werken en elkaar feedback te geven. PLOT26 is erin geslaagd om het vak Nederlands aantrekkelijk en spannend te maken.’

Uitgever Yvonne Gerridzen startte twee jaar geleden met het idee en de ontwikkeling van PLOT26: ‘Ik vond het van belang om een compleet nieuwe methode Nederlands op de markt te zetten. De huidige methoden Nederlands zijn opgebouwd uit standaard-herhalende, gefragmenteerde lessen waar leerlingen het verband niet altijd in zien. Leerlingen maken ‘in opdracht’ opdrachten Nederlands die voor hen vaak niet betekenisvol zijn en alleen gericht op het behalen van een cijfer. In PLOT26 laten we de wereld van de leerling en het aanbod van het vak Nederlands juist meer in elkaars verlengde liggen. We willen dat leerlingen door de lessen weer energie krijgen en in vervoering raken. Alle lessen, van idee tot uitvoering, zijn in co-creatie met tientallen leerlingen en docenten gemaakt. Dat maakt PLOT26 zo uniek. PLOT26 bieden we digitaal aan en de lesomgeving kan daarom continu verbeterd en geactualiseerd worden’

PLOT26 heeft per leerjaar vier verhalen die de rode draad van de methode vormen. Taalactiviteiten die worden aangeboden komen logisch uit de context van de verhaallijn voort. Naast verhalen biedt PLOT26 cursussen aan waarin leerlingen zich twee tot drie weken concentreren op een vaardigheid. De cursussen lezen, schrijven, spreken en fictie [literatuur] zijn beschikbaar en kennis die nodig is voor de vaardigheid wordt aangeleerd. Grammatica en spelling zijn zoveel mogelijk functioneel ondergebracht in de verschillende onderdelen, maar er is ook een app ontwikkeld waar leerlingen deze vaardigheden kunnen oefenen na het maken van een diagnostische toets. De app is adaptief van opzet en biedt oefenstof die qua taal aansluit bij de belevingswereld van de leerling. De Toolbox is vanuit elk onderdeel van PLOT26 te raadplegen en biedt theorie, uitleg en instructies. Vanuit verhaal- of cursusonderdelen wordt regelmatig verwezen naar deze Toolbox. In PLOT26 is binnen het onderdeel Plotify een extra aanbod van fictieboeken en verhalen opgenomen die de mogelijkheid biedt om met de hele klas hetzelfde boek of verhaal te lezen. De cursus fictie biedt bij deze literatuur vervolgens relevante taalactiviteiten aan. Tenslotte is binnen de jaarplanning van PLOT26 25% ‘vrije ruimte’ gereserveerd. Docenten kunnen aandacht besteden aan onderdelen die zij belangrijk vinden voor de leerlingen. Voor deze vrije ruimte biedt PLOT26 lessuggesties op het gebied van poëzie, woordenschat en taalbeschouwing. De methode is voor leerjaar 1 beschikbaar op de niveaus vmbo-bk, vmbo-kgt en havo/vwo. De verhalen en cursussen zijn op alle niveaus hetzelfde van opbouw, en vormen samen een leerlijn Nederlands die de referentieniveaus 1F tot 4F dekken. De methode is ontwikkeld vanuit de mogelijkheden die ICT biedt en bij voorkeur heeft iedere leerling een eigen device. Al het leerling materiaal is echter ook als printversie beschikbaar. Voor de inleiding en de instructie van de lessen is een digibord noodzakelijk.

Ervaring

Ik krijg toegang tot de PLOT26 docentomgeving. Een heldere handleiding en een duidelijke virtuele tour is beschikbaar. Als docent kan ik eenvoudig klassen aanmaken en leerlingen toevoegen. Een leerling licentie geeft toegang tot een eigen online werkomgeving met alle digitale leermaterialen. De docentlicentie geeft toegang tot lesvoorbereidingen, lesdocumenten, planning en leerlingmateriaal van alle niveaus van een leerjaar. In de licenties zijn ook de korte verhalen en boeken van Plotify inbegrepen. Het klaarzetten van lessen voor leerlingen vind ik nog een te lang durende klus: ik moet les voor les aanklikken. Dit kan handiger. Ook merk ik dat bij het verwijderen of wijzigen van een planning de resultaten in het docenten dashboard niet meer zichtbaar zijn. Volgens mij eenvoudig op te lossen bugs. PLOT26 biedt een helder jaarplan voor leerjaar 1. Voor het verhaal Verdacht zijn 9 lessen beschikbaar. Aansluitend wordt de cursus Schrijven 1 geadviseerd waar ook 9 lessen voor ingepland staan. De taalactiviteiten komen voort uit de context van het verhaal en doen regelmatig een beroep op samenwerken, overleggen en presenteren. Zo moeten leerlingen in groepjes video’s van getuigenverklaringen bekijken, analyseren, een reconstructie opstellen, het juist motief voor de moord vinden en een eigen moordscenario presenteren. PLOT26 maakt gebruik van video’s waarin leeftijdsgenoten de hoofdrol spelen. Dit beeldmateriaal, geldt ook voor de gebruikte foto’s, vind ik voor de doelgroep aantrekkelijk vormgegeven. PLOT26 bouwt regelmatig feedback momenten in zoals na de verhaalactiviteiten stil te staan bij wat leerlingen hebben geleerd. Tijdens de cursus Schrijven wordt expliciet ingegaan op het geven en ontvangen van feedback en het reviseren van teksten. In de Toolbox wordt met het tonen van een animatie video dieper ingegaan op een goede tekstopbouw. Leerlingen kunnen in de eigen online omgeving aan opdrachten werken en deze inleveren. De navigatie en de lay-out van deze omgeving vind ik prachtig vormgegeven. Wat me opvalt is dat niet alle opdrachtteksten te selecteren zijn: dit maakt het lastig voor dyslectische leerlingen om een voorleesfunctie te gebruiken.    

Conclusie

PLOT26 biedt voor leerlingen in het VO aantrekkelijk lesmateriaal. PLOT26 daagt leerlingen uit tot een actieve taalhouding, dat spat aan alle kanten van de methode af. De taalopdrachten passen bij leerlingen van deze tijd en zijn in een uitdagend jasje gestoken. Het is goed te merken dat PLOT26 samen met leerlingen en docenten uit de praktijk is gemaakt. De opstellers van het Manifest voor Nederlands op School adviseer ik om PLOT26 aan een onderzoek te onderwerpen met als vraag: ‘Is dit wat jullie bedoelen?’ PLOT26 is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs een innovatieve methode Nederlands en daarmee voor mij de terechte winnaar van de IPON award. Een aantal bugs in de online docentomgeving moeten nog worden opgelost en voor dyslectische leerlingen adviseer ik om een voorleesfunctie in te bouwen. Maar verder alle lof. Om zelf PLOT26 te ervaren kun je gratis proeflessen aanvragen.

Manifest Nederlands op School

Het schoolvak Nederlands wordt door leerlingen in het voortgezet onderwijs dramatisch slecht gewaardeerd. Leerlingen ervaren Nederlands doorgaans als saaiste vak op school. Theo Witte, neerlandicus van de Rijksuniversiteit van Groningen schreef samen met docenten en onderzoekers van acht universiteiten het ‘Manifest Nederlands op School’. Dit manifest werd 22 januari 2016, op de Dag van Taal Kunsten en Cultuur, gepresenteerd. Het manifest staat vol met aanbevelingen om het vak Nederlands meer inhoud te geven, het vak voor leerlingen aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid. Volgens de opstellers van het manifest is het vak Nederlands van de werkelijkheid vervreemd en herkennen leerlingen zich niet meer in de aangeboden leerstof. Leerlingen van deze tijd lezen niet minder maar anders, en komen met diverse soorten teksten in aanraking zoals blogs en andere berichten op sociaal media. In de meest gebruikte methoden wordt aan deze tekstsoorten geen aandacht besteed. Lessen Nederlands zijn op de meeste VO scholen al bijna 25 jaar hetzelfde van inhoud en opbouw. Hier moet verandering in komen. Het manifest adviseert daarom om jongeren te leren creatief te denken, te schrijven en aandacht te besteden aan Nederlands als communicatiemiddel. Welke stijl en wat voor soort bericht gebruik je als communicatiemiddel in de gegeven situatie? Waardoor is een verhaal spannend of saai? Hoe speelt media in op de actualiteit? De opstellers bepleiten ook om meer aandacht te besteden aan literatuur. Laat leerlingen aangeven wat een boek met hen persoonlijk heeft gedaan en wat ze ervan hebben geleerd. Val leerlingen dan niet meer lastig vallen met vragen als: ‘Wat is een stijlfiguur?’, of ‘Wat is het vertelstandpunt?’ Het manifest richt zich vooral op havo en vwo, maar ook op vmbo scholen en mbo opleidingen moet het vak Nederlands herzien worden. Hoofddoel van het vak Nederlands zou moeten zijn dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen in taal, communicatie, literatuur en cultuur.

bron: vakdidactiekgw.nl/manifest-nederlands-op-school  

 

Uitgever: Blink

prijs:

  • licentie voor leerling  € 26,50 per jaar
  • licentie voor docent € 0,- per jaar

systeemeisen: Internettoegang

PC/Mac

  • Internet Explorer 10 of 11
  • Google Chrome 30 en hoger 
  • Firefox 28 en hoger
  • Safari 6 of hoger

 Tablets

  • Android 4
  • iPad – iOS [versie 7.0 en hoger]