Joost Wasch is Algemeen Directeur van SLBdiensten en Slim.nl: intermediairs tussen de softwarebranche en scholen, leerlingen en ouders. Met een voorliefde voor techniek, een passie voor marketing en de drive om bij te dragen aan de kenniseconomie, kwam hij in de wereld van ict en onderwijs terecht.

Joost Wasch is Algemeen Directeur van SLBdiensten en Slim.nl: intermediairs tussen de softwarebranche en scholen, leerlingen en ouders. Met een voorliefde voor techniek, een passie voor marketing en de drive om bij te dragen aan de kenniseconomie, kwam hij in de wereld van ict en onderwijs terecht. ‘Het onderwijs heeft een duidelijke visie nodig. Niet op wát kinderen moeten leren, maar op hoe kinderen op termijn zullen leren.’

Waar komt jouw interesse in ict vandaan?
“Techniek heeft altijd mijn interesse gehad, als kind was ik er al mee bezig. Tot groot genoegen van mijn ouders betekende dit dat ik menig apparaat uit elkaar haalde, waarna het me niet altijd lukte het weer in elkaar te zetten. Ik koos voor de studie Werktuigbouwkunde. Al snel kwam ik er achter dat het vooral mijn hobby was, maar dat ik er niet mijn beroep van zou maken. Tijdens mijn studie verschenen de eerste computers, maar het gebruik ervan was heel technisch georiënteerd. Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in het gebruiksnut van computers en later ook internet. Ik zag veel mogelijkheden in ict en wilde weten hoe een bedrijf in elkaar zat, hoe het werkt met klanten en marketing. Daarom deed ik na Werktuigbouwkunde een studie Bedrijfskunde bij Nyenrode, om vervolgens bij bedrijven als HP en Compuware te werken en eigen initiatieven te ontplooien zoals het opzetten van portals en webwinkels. Ik ben geen techneut in hart en nieren, ik vind het vooral leuk om te kijken wat ict kan betekenen voor een organisatie of doelgroep. Ik heb dan ook altijd meer interesse gehad in marketing dan in verkoop. Bij verkoop gaat het om de drive van een bedrijf om iets te verkopen. Bij marketing ga je veel meer uit van de behoefte van de klant. Het mooie is dat mijn doelgroep tegenwoordig gewoon bij mij thuis aan de keukentafel zit: ik heb vier kinderen, allemaal pubers.”

Dat is de doelgroep van Slim.nl?
“Ja, bij Slim.nl kunnen leerlingen of hun ouders software aanschaffen. Vroeger werd dat toegestuurd op een floppy en later op cd’s en dvd’s. Nu downloaden klanten hun aankoop en we ontsluiten ook steeds meer cloudgebaseerde diensten voor eindgebruikers. Wij kunnen de tarieven voor die eindgebruikers laag houden, omdat we centraal inkopen. Daarbij werken we samen met zusteronderneming SLBdiensten. Daar wordt de doelgroep gevormd door de scholen. Die schaffen zelf het een en ander aan, maar je ziet dat steeds meer scholen naast boeken ook software voorschrijven. Deze moeten dan door de ouders worden aangeschaft. Naast die voorgeschreven software zie je dat steeds vaker leerlingen zelf keuzes maken om met bepaalde pakketten te werken.”

Was het een bewuste keuze om met scholen en leerlingen als doelgroep te gaan werken?
“In 2002 kwam ik in contact met Theo van Nood, de toenmalige directeur van SLBdiensten. Hij zocht een opvolger. Met veel van wat ik leuk vind, kan ik me bij SLB bezighouden: software, marketing, logistiek… Bovendien vind ik het interessant om voor een gesloten gebruikersgroep te werken. We kunnen zo veel waarde toevoegen in het onderwijs en met zo’n uitgesproken doelgroep  kun je ook echt een band opbouwen. En tja, dat jaar werd ik veertig en op die leeftijd ontwikkelt zich opeens spontaan een soort maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Ik nam al snel het stokje van Theo over.”

Wat is de maatschappelijke bijdrage van jouw bedrijven?
“Ik ben ervan overtuigd dat wij een bijdrage leveren aan het realiseren van de kenniseconomie. Wij zorgen ervoor dat scholen betaalbaar met de nieuwste software aan de slag kunnen. Ik reis veel en zie dat in andere landen vaak oude computers met oude programma’s in de klassen staan. In Nederland lopen we op dat vlak enorm vooruit. Naast het leveren van software, hebben we een adviserende rol. Zeker in het basis- en het voortgezet onderwijs hebben scholen niet de benodigde schaalgrootte om goed opgeleide ict-professionals in dienst te nemen. Ze kunnen de ict-ontwikkelingen niet bijhouden en vragen ons dan om advies. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de omschakeling van boeken naar laptops of tablets. Hoe moeten ze dat aanpakken? Is het slim om leerlingen deze zelf te laten kopen omdat ze er dan zuiniger op zijn? Of kunnen ze deze als school ter beschikking stellen in combinatie met een onderhoudscontract? Wij adviseren en kunnen ook afspraken maken met leveranciers van bijvoorbeeld tablets. Een heel andere manier van maatschappelijk bijdragen zijn de door ons georganiseerde schaaktoernooien. Slim.nl is partner van de Nederlandse Schaakbond en we willen scholen stimuleren om kinderen te leren schaken. Het leert kinderen logisch nadenken, plannen en organiseren. De reacties hierop zijn heel positief. Verder hebben ook nog een aantal projecten gedaan om scholen op Curaçao te ondersteunen.”

Waarin moet het primair en voortgezet onderwijs in Nederland volgens jou investeren?
“Dat scholen in Nederland beschikken over moderne ict-middelen en de nieuwste software is heel goed. Echter, het ter beschikking stellen alleen, creëert meer problemen dan het oplost. Bij tablets, software en digiborden horen didactische vaardigheden, lesmaterialen en methodes. Die zijn er nog onvoldoende. Dit staat echt nog in de kinderschoenen. Er is een enorme inhaalslag te maken en daar is het onderwijs nog maar nauwelijks mee begonnen. Veel scholen moeten nog investeren in het vormen van een visie. Niet op wát kinderen moeten leren, maar op hoe kinderen op termijn zullen gaan leren. Waar zullen ze dit doen en wat is de rol van de onderwijzer daarin? Is het onderwijs straks nog in vakken verdeeld of wordt er in projecten en thema’s gewerkt?”

Wat zit het zetten van die stap in de weg?
“Als je met vernieuwende ideeën komt, stuit je op weerstand van de gevestigde orde. Daarnaast zijn uitgevers niet snel genoeg met nieuwe, digitale lesmaterialen. Het afzetgebied voor de Nederlandse taal is zo klein, dat de investering maar langzaam kan worden terugverdiend. Idealiter zou het een taak van de overheid zijn om ervoor te zorgen dat er vaart achter wordt gezet, maar in Nederland is het onderwijs dusdanig gedecentraliseerd dat dit waarschijnlijk niet snel zal gebeuren. Daarom zal toch het bedrijfsleven erin moeten stappen met een visie, diensten en digitale lesportalen.”

Hoe faciliteert Slim.nl deze volgende stap?
“Op dit moment werken we aan een appstore voor scholen. Elke school kan dan invulling geven aan een gepersonaliseerde appstore met de gewenste lesmaterialen en additionele programma’s. Zo staat alles overzichtelijk bij elkaar en een koppeling met de elo van de school maakt het helemaal compleet. Eén keer inloggen en vervolgens toegang hebben tot alle materialen en jouw gegevens, zoals rooster- en cijferinformatie,, onafhankelijk van waar je bent en wat voor computer je gebruikt. Na de zomervakantie starten we een eerste pilot met deze appstore.”

Wat bereiken we eigenlijk als we die volgende stap weten te zetten?
“Onderwijs dat beter aansluit op de wereld van nu en de nabije toekomst. Een grote winst van de combinatie onderwijs en ict is dat het leren veel meer kan worden afgestemd op elk individueel kind. Ook kun je door ict gebruik maken van games, animatie en simulatie in het onderwijs. Gaming heeft een behoorlijk negatief imago, maar de principes ervan zijn zo goed in te zetten bij het leren. Focussen, samenwerken of juist tegenwerken en memoriseren zijn enkele vaardigheden die hierdoor ontwikkeld worden. Een belangrijk effect van games is dat kinderen vanuit een passieve naar een actieve houding komen. En als je het de gemiddelde ouders vraagt, zullen ze zeggen “dat is nu precies waar we de hele dag mee bezig zijn!’”

 

slim.nl