Deze site levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep van privacy officers en functionarissen gegevensbescherming.

Deze site levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep van privacy officers en functionarissen gegevensbescherming. Het portaal staat open voor markt, burgers en wetenschappers. Allen worden uitgenodigd om te participeren in het portaal. Dit alles met maar één doel: de privacy professional gereed te maken voor de uitdagingen van morgen. Het portaal is nog volop in ontwikkeling. Met deze eerste krijg je een beeld van de mogelijkheden die een kennisportaal biedt. Deze site gaat vooral over privacy-beleid. Daardoor is de site met name interessant voor ict-coördinatoren en beleidsmakers binnen het onderwijs.

Beleid / privacy
privacyprofessional.nl/