Spreekvaardigheid is iets dat op veel scholen lastig te oefenen is. Want als je organiseert dat je leerlingen gesprekken met elkaar voeren, dan is het lastig te controleren of ze dit goed doen. T

Spreekvaardigheid is iets dat op veel scholen lastig te oefenen is. Want als je organiseert dat je leerlingen gesprekken met elkaar voeren, dan is het lastig te controleren of ze dit goed doen. Tenzij je ze natuurlijk allemaal na elkaar laat praten, maar dat kost weer behoorlijk wat tijd. Gelukkig zijn er nu apps waarmee je heel eenvoudig spraak kunt toevoegen aan filmpjes. Dit kan bijvoorbeeld met digibord-apps zoals Educreations of Explain Everything, maar er zijn ook vele foto-apps waar je spraak aan je foto’s kunt toevoegen. Maar leerlingen kunnen pas echt hun creativiteit kwijt in animatie-apps. Een grote favoriet was op veel scholen al Puppet Pals en daar is nu een nieuwe versie van, Puppet Pals 2. Met Puppet Pals 2 breng je je figuurtjes tot leven in mooie achtergronden. Je kunt de monden zelfs laten meepraten, waardoor het in de animatie lijkt alsof ze echt praten. Met de gratis versie werk je met standaard poppetjes. Wil je met je eigen foto’s of getekende poppetjes werken, dan heb je de betaalde versie nodig voor 4,49 euro.

Leerdoel
po – kerndoel 14 – De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen, en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
Tussendoel groep 7 en 8 bij Engels in het basisonderwijs [niet tweetalig]: Engels spreken in alledaagse situaties

vo – vmbo – onderbouw – Engels
Domein C: Gesprekken voeren
C 1 – informele gesprekken:
– vmbo: groeten/afscheid, voorstellen, reageren, vragen welbevinden
– havo/vwo: gevoelens uiten, persoonlijke standpunten

C 3 – zaken regelen
– vmbo: om dingen vragen, aanbieden, bedanken, reageren
– havo/vwo: mening geven, voorstellen doen voor oplossen problemen, nemen beslissingen, omgaan met klachten, situaties op reis

Domein D: Spreken
D 1 – monologen:
– vmbo: informatie over zichzelf geven
– havo/vwo: eenvoudige beschrijving interesse, gebeurtenis herhalen, dromen, uitleggen, toelichten

D 2 – publiek toespreken:
– vmbo: mededeling voorlezen aan een groep, iets aankondigen
– havo/vwo: mededingen doen in een groep, eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden

Opdracht
Er zijn heel veel onderwerpen binnen de Engelse les waar een filmpje van gemaakt kan worden. Op die manier kan spreekvaardigheid geoefend worden. Leerlingen kunnen zelf het resultaat bekijken en als zij tevreden zijn het resultaat ook uploaden naar bijvoorbeeld YouTube.

Bespreek met de leerlingen van welk thema of onderwerp een filmpje gemaakt moet worden. Zij moeten een aantal scènes opnemen en kunnen in een groepje een rollenspel spelen. Kies er eventueel voor om een aantal verplichte woorden in het filmpje te laten opnemen.

Voorwaarden
-één iPad per leerling of groepje leerlingen met de app Puppet Pals 2 [gratis versie en betaalde versie voor € 4,49]
-kennis van het maken van een animatie en eventueel het maken van een script
-kennis van de app Puppet Pals 2 en de bediening ervan
-onderwerp waarmee bovenstaande leerdoelen geoefend worden

Stappenplan

  1. bespreek de opdracht, maak indien nodig nog een uitgewerkte opdrachtomschrijving
  2. laat de leerlingen desgewenst een script maken [bijvoorbeeld met een mindmap-app]
  3. begeleid de leerlingen in het opnemen van de filmpjes en het editen, ze kunnen ook in tweetallen samen werken aan een filmpje [laat hen wel goed de taken bespreken en echt samenwerken]
  4. zorg dat de filmpjes opgeslagen zijn en ge-upload kunnen worden
  5. geef de leerlingen individueel feedback op hun spreekvaardigheid
  6. organiseer een show-event [als de leerlingen dat goed vinden] om de filmpjes te laten zien
  7. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

 

 

Tip voor thuis
Laat de leerlingen zelf verhalen maken met deze app, dat kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een feestje waarbij zij hun vriendjes uitnodigen en een hint geven wat jullie gaan doen. Als zij het filmpje uploaden naar het internet, dan kunnen ze de link eenvoudig delen met hun vrienden.

 

eduapp.nl/apps/puppet-pals-2-free