De Stichting Ravon zet zich in voor de bescherming van

De Stichting Ravon zet zich in voor de bescherming van  reptielen, amfibieën en vissen.  Ravon geeft ook voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft drie landelijke meetnetten.  Een meetnet is een onderzoek naar de populatie van een diersoort in een gebied van 1 vierkante kilometer. Op de website is het resultaat van de meetnetten te zien, en kunt u informatie vinden over de dieren die aangetroffen zijn. U kunt zelfs luisteren naar de geluiden die de dieren maken. De herkenningskaarten zijn erg handig als u leerlingen kennis wil laten maken met inheemse diersoorten.

ravon.nl