Waar anders zit een leerling dan in het onderwijs? Nou, risicoleerlingen zouden ongewenst weleens op elke andere denkbare plek terecht kunnen komen dan in het onderwijs.

titel: Aan boord en bij de les
auteurs: George Musken & Dorothee Peters
uitgeverij: Garant
prijs: € 22,90

Waar anders zit een leerling dan in het onderwijs? Nou, risicoleerlingen zouden ongewenst weleens op elke andere denkbare plek terecht kunnen komen dan in het onderwijs. In dat opzicht is de ondertitel van dit boek slim gekozen! Dit boek richt zich op de risicoleerlingen die een grote en onevenredige kans lopen op schooluitval, etnische segregatie en discriminatie, [cyber]pesten, specifieke zorg, en nog veel meer ‘uit de boot val’-situaties. Maatregelen en mechanismen op de risico’s voor deze leerlingen te vermijden, dan wel te beperken, worden in dit boek op een structurele manier aan de hand gedaan.