Nog een belangrijke jarige: de Dalai Lama werd op 6 juli 80. Ter gelegenheid van deze mijlpaal in zijn ‘aardegang’, verscheen het boek De Kracht van het Goede, een geestelijk testament. Moreel besef speelt hierin een belangrijke rol, waaraan moeiteloos de prachtige term ’emotionele hygi

Titel: De kracht van het goede

Auteur: Daniel Goleman

Uitgever: Ten Have

Prijs: €16,40 

Nog een belangrijke jarige: de Dalai Lama werd op 6 juli 80. Ter gelegenheid van deze mijlpaal in zijn 'aardegang', verscheen het boek De Kracht van het Goede, een geestelijk testament. Moreel besef speelt hierin een belangrijke rol, waaraan moeiteloos de prachtige term 'emotionele hygiëne' gekoppeld wordt. Vanzelf komen daarbij termen naar boven als verdraagzaamheid, duurzaamheid, gelijkheid. Termen die gauw [en te vaak] als holle hulzen ingezet worden, maar gekoppeld aan de inzichten van de veertiende Dalai Lama weer beklijvende betekenis krijgen. Wie wil zwaaien met boze argwaan over de naïviteit van het leven op een meditatieberg, wordt al snel op z'n nummer gezet. Letterlijk: de Dalai Lama laat zijn wijsheden niet enkel toevallen, maar combineert wetenschappelijke inzichten met overtuiging en ervaring. Goleman tekende voor het auteurschap van dit werk. Hij is levensvriend van de Dalai Lama, die op verzoek de lange interviewsessies van afgelopen najaar door Goleman liet uitwerken.