Wat heeft Microsoft het Nederlandse onderwijs te bieden aan content en ondersteuning? Wat zijn de plannen voor het komend schooljaar? Daarover ging Vives praten met Marcel Timmer, directeur innovatie bij Microsoft Nederland.
Op de ochtend van dit interview berichtten kranten, radio en Twitter uitgebreid over een donatie van drie ton door softwarebedrijf AFAS aan de Rotterdamse Scholengemeenschap Hugo de Groot.

Wat heeft Microsoft het Nederlandse onderwijs te bieden aan content en ondersteuning? Wat zijn de plannen voor het komend schooljaar? Daarover ging Vives praten met Marcel Timmer, directeur innovatie bij Microsoft Nederland. Op de ochtend van dit interview berichtten kranten, radio en Twitter uitgebreid over een donatie van drie ton door softwarebedrijf AFAS aan de Rotterdamse Scholengemeenschap Hugo de Groot.

Goed voorbeeld van AFAS; gaan jullie dat navolgen?
“Het is een mooi groot gebaar van AFAS, vanuit betrokkenheid bij het Nederlandse onderwijs dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Het geeft ook aan hoe graag het (ict-)bedrijfsleven wil dat het onderwijs een stapje harder loopt om leerlingen ict- en programmeervaardigheden aan te leren. Er is een nijpend tekort aan goed geschoold personeel; bedrijven als AFAS en Microsoft hebben daar echt last van en zouden daar graag verandering in zien komen.

Maar nee, wij gaan geen tonnen weggeven. Wel investeren we in duurzame ondersteuning van het onderwijs. Dat deden we al; en in het nieuwe schooljaar zetten we nog een paar tandjes bij.”

Je praat in één adem over de belangen van het onderwijs en die van het bedrijfsleven?
“Die belangen gaan op dit gebied aardig gelijk op. Onze samenleving is doordrenkt met digitale technologie: reizen met de trein, rekeningen betalen, huiswerk maken, informatie opzoeken, spelletjes doen, berichtjes sturen naar vrienden… Kinderen zouden al jong enig begrip moeten hebben van de werking van de digitale apparaten die ze dagelijks gebruiken. Leren programmeren hoort daarbij. Als kinderen digitaal vaardig zijn kunnen ze zich zelfbewust en kritisch bewegen in onze samenleving, nu en in de toekomst.

  • En de leerlingen die echt plezier krijgen in programmeren en er ook goed in zijn, worden na hun examen inderdaad met open armen ontvangen door ict-bedrijven als Microsoft. Maar ook andere organisaties zijn erg blij met zulke werknemers, omdat technologie steeds meer verweven raakt in alle beroepen. Van een kraamverzorgster die het slaapgedrag van baby’s in de gaten houdt met behulp van een app, tot een kraanmachinist die de kraan vanaf de grond bestuurt.”

Ben je voor verplichten van programmeerles op scholen?
“Ik ben niet voor wettelijk verplichten. Ik wil scholen wel nadrukkelijk adviseren om kinderen in de basis van programmeren te leren. Zodat kinderen leren snappen hoe programmeren werkt en zodat ze kunnen ontdekken of ze het leuk vinden en of ze er aanleg voor hebben. Van programmeren leren kinderen logisch en creatief denken; en ze leren beter samenwerken.

Dat niet elke leraar zich zomaar in staat voelt om met kinderen te programmeren, snap ik wel – snapt Microsoft wel. Al jarenlang ontplooien we initiatieven om scholen en individuele leraren te ondersteunen. Collega-bedrijven deden dat ook, maar de aanpak was tot voor kort nogal versnipperd. Er was de behoefte – en de noodzaak – om het grootschaliger en beter gecoördineerd aan te pakken. Dit voorjaar kwam het Nationaal CodePact van Neelie Kroes en haar StartupDelta tot stand. Daar is ook Microsoft meteen ingestapt. Het CodePact wil dat alle Nederlandse kinderen opgroeien tot krachtige, zelfstandige denkers die digitaal ontwikkeld zijn en voorbereid op de toekomst. Dit onder andere door alle kinderen te leren programmeren. Ik ben er blij mee dat we nu met zoveel partijen vol enthousiasme de krachten gebundeld hebben.”

Wat heeft Microsoft het onderwijs te bieden dit schooljaar?
“We krijgen als Microsoft Nederland weleens de opmerking dat we wat ‘onzichtbaar’ zijn. We doen behoorlijk veel, maar zijn wellicht te bescheiden in het naar buiten brengen daarvan. We maken geen grote mediagenieke gebaren; we gaan geen grote sommen geld weggeven, en ook geen scholen vol zetten met onze apparaten.

Wel mikken we op bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door duurzame ondersteuning. Microsofts missie luidt immers: ‘To empower every person and every organization on the planet to achieve more’; persoonlijk sta ik hier helemaal achter. We stellen hiervoor software en leermateriaal gratis ter beschikking. En bovendien de ondersteuning die nodig is om deze materialen in te kunnen zetten voor de eigen onderwijs- en leerdoelen van leraren en leerlingen. Een voorbeeld: op de Microsoft vrijwilligersdag op 1 juli gaven we met zo’n 200 collega’s codeerlessen op een groot aantal basisscholen, om leerlingen – maar ook leraren – te enthousiasmeren. Dit zijn activiteiten die bij ons passen en daarvan komen er meer het komend schooljaar. Ik verheug me op de samenwerking met scholen, leraren, leerlingen en ouders!”

 

Marcel Timmer zet de belangrijkste acties van Microsoft voor het komende Nederlandse schooljaar op een rij:

– Gratis cloudsoftware – zoals Office 365, Azure en OneNote – stelt scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders in staat om in de klas en thuis (samen) te werken met dezelfde, up-to-date programma’s. Géén geklungel meer met verschillende softwareversies op school en thuis, geen gedoe met werk uitwisselen via usb-sticks; gewoon maken, verzamelen en delen in de cloud.

– We bieden diverse leermethodes voor coderen op verschillende manieren en niveaus, zoals Minecraft in de klas, Kodu Game Lab, Project Spark, Small Basic en TouchDevelop. TouchDevelop, de nieuwste aanwinst, is cloudgebaseerd, zodat kinderen thuis verder kunnen werken aan een project waar ze op school aan begonnen. www.touchdevelop.com

– We willen leraren stimuleren en helpen om bij hun eigen onderwijsvisie en -doelen passende digitale werkvormen en tools te kiezen. Technologie is immers geen doel op zich, maar een middel om onderwijsdoelen te realiseren. Hiervoor is Doe-IT! (De Onderwijs en Innovatie Tool) ontwikkeld. www.microsoft.nl/doe-it

– Leraren leren waarschijnlijk nog wel het beste van collega-leraren. Wij ondersteunen die uitwisseling door in Doe-IT links op te nemen naar lesbeschrijvingen van leraren die al met bepaalde materialen gewerkt hebben.

– Wij koppelen scholen voor ondersteuning aan bedrijven uit ons partnernetwerk. Een recent voorbeeld is samenwerking tussen scholen in Weesp en Den Haag met IT-Randsteden voor de pilot ‘School van de Toekomst’.

– Bij alle Microsoft-bijeenkomsten proberen we de digitale, technische en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten. Bij TechDays Kids in mei 2015 bijvoorbeeld, lieten we 600 jongeren kennismaken met programmeren.

– ‘Informatica’ klinkt wat stoffig, daarbij denk je niet aan bijvoorbeeld zelf een Flappy Bird-game maken. Er zijn meer vlotte jonge rolmodellen nodig om het imago van programmeren en het vak informatica te verbeteren. Zoals de 13-jarige Nick Jordan, die ook in het januarinummer van Vives stond. Hij vindt programmeren belangrijk en leuk, en maakt YouTube-filmpjes met programmeerlessen voor kinderen. Wij willen zulke rolmodellen stimuleren en waar mogelijk een podium bieden.

– Jonge meisjes vinden programmeren vaak leuk; ze zijn er ook even goed in als jongens. Maar reclame, volwassenen en andere kinderen brengen zo vaak de boodschap over dat technologie en programmeren iets voor jongens is, dat veel meisjes afhaken. Wij willen tegenwicht bieden aan dit mechanisme, we willen meisjes ‘empoweren’ door vrouwelijke rolmodellen te stimuleren. En we maakten dit filmpje: ‘Girls do like science and coding, so stop telling them it’s a boy thing’. youtu.be/5eJYW4ew5eg

– Voor leraren (en ouders) komen er gratis online cursussen, bijvoorbeeld over hoe ze zelf een CodeUur kunnen geven met TouchDevelop. Deze cursussen zijn nog in ontwikkeling.

 

Alle kinderen digitaal vaardig.

Het Nationaal CodePact, een initiatief van Neelie Kroes’ StartupDelta, heeft de ambitie om van alle Nederlandse kinderen krachtige, zelfstandige denkers te maken. Dit onder andere door hen te leren programmeren; zo worden kinderen maximaal digitaal ontwikkeld en voorbereid op de toekomst.

Om deze ambitie waar te maken, zijn een aantal doelstellingen vastgelegd in het Manifest CodePact:

* Alle kinderen de kans bieden te leren programmeren

* Kinderen de kans geven de technologie om hen heen te begrijpen

* Voorbeeld-leerlijnen digitale geletterdheid maken voor scholen

* Het faciliteren van buitenschoolse programmeeractiviteiten

* Scholen helpen met het professionaliseren van leraren

* Scholen voorzien van goede technische infrastructuur

* Het vergroten van de ouderbetrokkenheid

* Imago van programmeren verbeteren en versterken

Publieke organisaties en bedrijven werken deze doelstellingen samen uit tot concrete plannen. Zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ECP, Inspiring Fifty, VHTO, Branchevereniging Nederland ICT, Codeforsu en de gemeente Amsterdam. En onder andere Microsoft, Malmberg, Oracle, IBM, Google, Randstad, Deloitte en Q42.

CodePact loopt van 1 april 2015 tot 1 juli 2016. De activiteiten die CodePact organiseert, zijn gratis voor kinderen, leerkrachten en ouders. www.codepact.org