Wanneer scholen de reeks aan projecten, themaweken, uitwisselingsprogramma’s en wat niet meer, met elkaar verbinden, dan zal daar al snel een titel ‘burgerschap’ aan gegeven kunnen worden. Initiatieven die inhoud geven aan de [ons inziens] steeds sneller uitgeholde term. Met dit boek gaat u de uitholling tegen!

Titel: Burgerschap!'Dat doen we toch al?'
Auteur: Frank Studulski, m.m.v. Maryse Broek en Lilian van der Bolt
Uitgeverij: SWP
Prijs: €25,90

Samen voor leerling en kind

Wanneer scholen de reeks aan projecten, themaweken, uitwisselingsprogramma's en wat niet meer, met elkaar verbinden, dan zal daar al snel een titel 'burgerschap' aan gegeven kunnen worden. Initiatieven die inhoud geven aan de [ons inziens] steeds sneller uitgeholde term. Met dit boek gaat u de uitholling tegen! Hoe verbindt de school de eigen identiteit en pedagogisch-didactische visie aan een goede leeromgeving voor kinderen? Hoe maak je een doorlopende leerlijn voor burgerschap en integratie. Een doordachte aanpak hiertoe is niet alleen een taak, het is ook een kans voor schoolontwikkeling! De makers beloven dat voor het bepalen van een gedragen schoolvisie geen ingewikkeld gesprek nodig is, maar wel reflectie op wat de school en elk individueel daarin doet. Bij die reflectie helpt dit boek, het biedt een stapsgewijze oriëntatie op burgerschap en integratie in de basisschool. Aanschaffen!