Is het thema van dit VIVES nummer nu samen werken of samenwerken? Los geschreven of aan elkaar? Maakt nog al een verschil. Samen werken is niet zo spannend want dat gebeurt vrijwel overal. Samenwerken is een ander verhaal.

Is het thema van dit VIVES nummer nu samen werken of samenwerken? Los geschreven of aan elkaar? Maakt nog al een verschil. Samen werken is niet zo spannend want dat gebeurt vrijwel overal. Samenwerken is een ander verhaal.

Voordat ik het onderwijs in stapte heb ik jarenlang in de industrie gewerkt. Daar was de vraag hoe je samenwerken of samen werken vorm geeft vaak eenvoudig te beantwoorden. De output van de één was de input van de ander. Verkopers gaan op pad met het product dat productontwikkeling heeft ontwikkeld, productie heeft gemaakt en waar marketing een verkoopprijs aan heeft gehangen. Zonder dat alles wordt er niets verkocht. En als de klant het product niet wil kopen zit je snel samen aan tafel. Met verhitte koppen ben je samen aan het werk of wordt er op een positieve manier intensief samengewerkt. Maakt niet uit: het probleem is pas opgelost als er voldoende klanten kopen en blijven kopen. De maatstaf voor succes is, hoewel ook daar niet zaligmakend, eenduidig vast te stellen.

In onderwijs ligt het anders: er is nog nooit een leerling niét van school af gegaan. Is het niet aan de eindstreep dan wel tussentijds. En wat is daarbij succes? Een mooie CITO score? Genoeg kinderen die dat ook halen zonder leerkracht. Succes van onderwijs ligt in een complex van heel veel zaken, van cognitieve scores, van welbevinden, van sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, van kennis over geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en ga zo maar door. En daar ontstaat voor mij in onderwijs het verschil tussen samen werken en samenwerken. Bij samen werken hoef je de discussie over wat de opbrengst is van onderwijs niet aan te gaan. Samen werken begint bij een overeengekomen einddoel. Jij doet dit, ik doe dat en aan het einde is dat concrete doel af. Dat kan het invoeren van een nieuwe rekenmethode zijn, een digitaal rapport of een geslaagde sportdag.

Samenwerken begint volgens mij bij een ander punt. Dat gaat over de visie op onderwijs. Hoe kijk je tegen kinderen aan? Welke opvattingen heb je over hoe kinderen leren? En over wat de opbrengst van onderwijs is. Als je daarin erg van elkaar verschilt, wordt samenwerken al snel samen werken. Heb je daarin wel dezelfde gedachten, dan zal samenwerken resulteren in de wens om onderwijs te veranderen. Of zoals Luc Stevens al opmerkte: zonder relatie geen prestatie. Onder relatie versta ik dan niet gezellig en knus. En ook niet het omarmen van de familiecultuur die je zo veel in onderwijs tegenkomt. Maar wel op basis van onderling respect jezelf uitspreken, ook als het niet altijd een plezierige mededeling is. Onderwijs is in beweging. Vaardigheden van de 21e eeuw het nieuwe containerbegrip. Om als school of als schoolbestuur die zo gewenste verandering te bereiken is echt samenwerken gevraagd. En wordt ict een hulpmiddel om het eigenlijke doel van ander onderwijs te bereiken.

Frank van Esch

College van Bestuur

INOS Breda