Het Schoolpakket van AmbraSoft is een methode-onafhankelijk totaalpakket rekenen en taal voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Met een grote vari

Het Schoolpakket van AmbraSoft is een methode-onafhankelijk totaalpakket rekenen en taal voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Met een grote variëteit aan oefeningen worden stap voor stap allerlei reken- en spellingvaardigheden getraind. Ieder jaar wordt het Schoolpakket aangepast en verbeterd. Ruim 5.000 scholen werken op dit moment met Schoolpakket 12-13. Hiermee is Schoolpakket  het meest gebruikte softwarepakket in het basis- en speciaal onderwijs. Jan van Leeuwen, didacticus en trainer bij Ambrasoft , presenteerde op de laatste NOT de nieuwste ontwikkelingen; “Het Schoolpakket wordt met ingang van 2013 volledig online aangeboden. Dat heeft als groot voordeel, dat het programma het hele jaar door uitgebreid kan worden met nieuwe oefeningen en mogelijkheden. Zo zal bijvoorbeeld de boekenkast in het vakgebied Lezen regelmatig aangevuld worden met nieuwe boeken en komen er door het jaar heen steeds weer nieuwe oefeningen beschikbaar. We kunnen nu veel sneller anticiperen op de wensen van de gebruikers. Doordat we het programma volledig online aanbieden is er ook geen onderhoud meer nodig op de server in de school, en heeft de leerkracht overal toegang tot de oefeningen en de voortgang van leerlingen. Dit schooljaar is het onderdeel Rekenen volledig vernieuwd en aangepast. We hebben de vijf meest gebruikte rekenmethoden bekeken en hieruit een rekenleerlijn gedestilleerd om te gebruiken binnen het Schoolpakket. Ieder rekenonderdeel is nu opgesplitst in verschillende niveaus en de oefeningen zijn hierop aangepast en van instructies voorzien. Ook is binnen de rekenleerlijn een toetsmoment ingebouwd. De komende periode worden ook de onderdelen Taal, Lezen en Werkwoorden aangepast. We blijven vernieuwen en verbeteren. Tijdens het geven van workshops op scholen merk ik, dat veel leerkrachten nog onvoldoende op de hoogte zijn van deze veranderingen en de vele mogelijkheden. Het Schoolpakket wordt nog onvoldoende optimaal benut voor het onderwijs, zo constateer ik.”  Reden genoeg voor Vives om aandacht te besteden aan de Rekenleerlijn binnen het Schoolpakket.

 

Ervaring
Ik start het onderdeel Rekenen en kom in de vertrouwde indeling van de elf Schoolpakket rekengebieden: sommen tot 10, 20,100 en 1000, klokkijken, breuken, procenten, geldrekenen, kommagetallen, cijferen , maten en gewichten.  Ogenschijnlijk is er weinig veranderd, alleen de extra rekenquiz van AmbraSoft [powered by CITO]  is toegevoegd. Het oefenen van de tafels is ook in deze nieuwste editie een apart onderdeel gebleven. Bij het opstarten van een rekenonderdeel wordt verbinding met internet gezocht en krijgt de leerling nu standaard de begintoets voorgeschoteld. Op basis van de resultaten wordt het juiste beginniveau bepaald en oefeningen wel of niet aangeboden. Dit is nieuw en ‘onder de motorkap’ de grootste verandering van het Schoolpakket; ieder rekenonderdeel is opgesplitst in verschillende aparte niveaus op de rekenleerlijn. Het programma zet adaptief voor de leerling de juiste oefenvorm klaar na het maken van de begintoets. Zo is het oefenen met sommen onder de 20 opgedeeld in 15 niveaus, wordt middels de basistoets het beginniveau bepaald en kan de leerling bij de eerste oefeningen het rekenrek als online hulpmiddel raadplegen. De meeste oefeningen zijn vernieuwd en zijn allemaal van uitleg voorzien. Een uitstekende verbetering, alleen vind ik de gebruikte computerstem in het programma nog steeds heel onprettig klinken. Hopelijk voegt Ambrasoft snel een betere RealSpeak stem in. Na de duidelijke instructie kunnen mijn leerlingen zelfstandig aan de voorgeschotelde opdrachten beginnen. Het leerkrachtgedeelte is zeer uitgebreid; leerstof, werktijd en opdrachten zijn nog steeds instelbaar. Ik kan alle resultaten binnen mijn groep, maar ook op leerling niveau terugzien en analyseren. Aanvullend kan ik vanuit het leerkrachtdeel werkbladen ‘op maat‘ samenstellen; oefenstof wordt at random en op het juiste niveau voor de leerling samengesteld. Ik vind dit een geweldige mogelijkheid om extra werkbladen snel te genereren en als extra huiswerk mee te geven naar huis. De rekenquiz van CITO is een nieuw onderdeel. Alle redactie- en verhaalsommen van de laatste CITO- toetsen worden aangeboden en geoefend.  

 

Conclusie
Ambrasoft heeft een uitstekende stap gemaakt om het Schoolpakket nu volledig online aan te bieden via de thuisbasis mijnklas.nl . Onderhoud op de schoolserver is niet meer nodig en op iedere pc met internetverbinding, dus óók thuis, kan de leerkracht de vorderingen van zijn leerlingen volgen. Ambrasoft kondigt aan nog dit kalenderjaar een begin te maken om de software ook voor een tablet geschikt te maken. Het onderdeel Rekenen is sterk verbeterd. De oefeningen zijn nu ondergebracht in een rekenleerlijn met overzichtelijke kleine stappen en een basistoets. Dit maakt het programma ook geschikt voor gebruik binnen het speciaal onderwijs en voor de zorgleerlingen op de reguliere scholen. Binnen het LVS gedeelte worden alle vorderingen van de leerling geregistreerd en overzichtelijk bijgehouden. Extra oefenstof is als werkblad en op niveau voor de leerling uit te printen. De lay-out en vormgeving van het Schoolpakket vind ik zeer verzorgd en passend bij de leerlingen van de onder- en middenbouw. Voor de bovenbouw leerlingen vind ik Tom en Tamira te kinderachtig overkomen. Ambrasoft pakt deze kritiek op en belooft bij de volgende update ook in de vormgeving te gaan variëren. Er komt een nieuwe portal voor de groepen 6 t/m 8, zonder Tom en Tamira; oudere leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld zélf een eigen avatar en omgeving kiezen. Zo kan het Schoolpakket ook gebruikt worden binnen de onderbouw voortgezet onderwijs. De huidige RealSpeak computerstem komt binnen het programma te nasaal over en ik vind deze stem niet prettig in het gehoor liggen. Gelukkig wordt de computerstem niet in alle onderdelen van Schoolpakket gebruikt. Vooral bij veel taalonderdelen heeft Ambrasoft ervoor gekozen om de stemmen ‘natuurlijk’ in te spreken. Ambrasoft heeft ook beloofd de computerstem in 2013 te vervangen door de nieuwste en veel prettiger in het gehoor liggende mannelijke RealSpeak stem. Ik ben onder de indruk van alle verbeteringen en mogelijkheden van het Schoolpakket. Door het schrijven van deze recensie heb ik de software weer ‘herontdekt’ en ga ik het Schoolpakket nog efficiënter in mijn klas gebruiken. Welicht gebruikt u ook het Schoolpakket op uw school. Kijkt u dan nog eens goed naar alle ‘verborgen’ mogelijkheden van dit uitgebreide programma, raadpleeg het online studiecentrum of vraag met uw team een workshop aan.  

 

uitgever
Ambrasoft
prijs
jaarlijks school abonnement, kosten afhankelijk van aantal leerlingen
voorbeelden: 101-150 leerlingen € 385,-  of  251-350 leerlingen € 485,-
bij nieuwe abonnementen wordt nog € 2,- per leerling extra gerekend

systeemeisen:

  • pentium 2 GHz processor
  • 1024 MB RAM
  • 100 MB vrije schijfruimte
  • geluidskaart
  • beeldscherm 800 x 600 pixels
  • besturingssysteem XP, VISTA, Windows 7
  • internetverbinding
  •  

ambrasoft.nl

mijnklas.nl