Naam: Jeroen Schutz en Peter-Paul Laumans

Functie: Oprichters

Sector: Digitaal onderwijsplatform

Omschrijving: schoolpoort.nl is het eerste leerling-centrisch georganiseerd alles-in-een systeem voor het po en vo. Het systeem bevat leerling administratie, digitale leerling portfolio’s, een ouder- en leerlingen portaal en tools voor veilige communicatie, educatie en organisatie. Het vloeit voort uit de missie van vier vaders die zagen hoe scholen wereldwijd aan het worstelen zijn met ict en met de vele systemen die scholen dagelijks gebruiken. Wij constateerden ook dat als kinderen van het primair naar het voortgezet onderwijs gaan, de gegevens van een kind achterblijven. Het is onze mening dat het belangrijk is dat die gegevens juist goed bewaard en benut worden. Tot slot namen we waar  dat ‘privacy’ een problematisch thema is binnen de sector. Wij hebben de oplossingen voor deze problemen gecombineerd en als oplossing Schoolpoort ontwikkeld.
 

Onderscheidt zich: door een CRM benadering toe te passen, met de leerling als centraal vertrekpunt. Bij alle andere systemen in het onderwijs staat de organisatie centraal en zij hebben voor veel administratieve druk in de sector gezorgd. Ons doel is dat de gegevens van een leerling in een digitaal portfolio terecht komen, waardoor:
• De leerling zelf eigenaar wordt van zijn gegevens en altijd kan meenemen
• Alle gegevens kunnen worden gebruikt voor zgn. ‘learning analytics’.
• Het digitaal portfolio leraren en ouders helpt om tot talentontwikkeling te komen.
• De administratieve werkdruk voor leerkrachten en scholen verminderd wordt.
• De privacy binnen het onderwijs verbeterd.
 

Wordt een succes omdat: schoolpoort enthousiast door de onderwijssector en ouders ontvangen wordt. En dat is heel belangrijk, want we geloven dat verandering, verbetering en vernieuwing enkel van onderop uit het werkveld gerealiseerd kan worden. Daarom hebben wij een duurzame cloudoplossing voor het onderwijs ontwikkeld die wereldwijd kan worden toegepast.

Voor meer informatie of een demo aanvraag: schoolpoort.nl