Op alle middelbare scholen, mbo

Op alle middelbare scholen, mbo’s, hbo’s, universiteiten, is het een terugkerend verschijnsel. Het plannen van het werk. In de brugklas wordt er altijd enthousiast mee begonnen. Bijna alle middelbare scholen hebben inmiddels voor de brugklas een verplichte schoolagenda ingevoerd. Een agenda waarin het overzichtelijk invullen van het huiswerk, de cijferlijsten en de roosters voorop staat, in plaats van de toeters en bellen van de commerciële agenda’s.

De School Toetsen Planner [verder in dit artikel telkens STP genoemd] is een hulpmiddel voor leerlingen bij het plannen van de toetsen. Het nadeel van de agenda, is volgens de makers van dit programma, dat je vaak maar een week ziet. Terwijl de STP, je de opgegeven toetsen [nadat je die zelf hebt ingevoerd] van de eerst komende weken in één opslag laat zien. Dat is erg handig, omdat de leerlingen dan nooit voor verrassingen komen te staan. Zo kunnen ze ver vooruit kijken, en behoren de schrikmomenten van ‘hé, morgen heb ik een toets!’ tot het verleden. Maar behalve de toetsen, overhoringen, boekverslagen etcetera, kunnen de leerlingen met de STP ook de voorbereidingstijd inplannen.

aan de slag
De installatie van de STP gaat makkelijk en snel. Na de installatie verschijnt er een mooie snelkoppeling op mijn bureaublad. Nadat op ‘start’ wordt geklikt, moeten er de nodige instellingen worden gemaakt. Om STP goed te laten werken, is het belangrijk om eerst een eigen vakkenpakket en een eigen lijst met toetsvormen vast te leggen. Dit is relatief eenvoudig en in een paar minuten gedaan.

vakkenpakket
Om te kunnen plannen, is er dus een vakkenpakket nodig. Bij de eerste start van STP staan er 27 mogelijke vakken in de lijst. Er kunnen maximaal 15 vakken worden gekozen. Het vakkenpakket kan veranderd worden door rijen te verwijderen, rijen toe te voegen of de inhoud van de rijen en de cellen te wijzigen. Het aangepaste vakkenpakket kan daarna worden opgeslagen. Het vakkenpakket bestaat uit 3 kolommen: nummer, vakgebied en afkorting. De laatste kolom is belangrijk, omdat in de planning alleen de afkortingen worden gebruikt en niet de namen van de vakgebieden.
 

plannen

Na het instellen van het vakkenpakket en de toetsvormen kan het werkelijke plannen beginnen. Het plannen gebeurt in het planningsveld. In de eerste, linker kolom staan data. De data beginnen altijd met de dag van vandaag. Dat betekent dat alles dat eerder dan vandaag is gepland, verdwijnt als STP wordt gestart. In de rechterkolom worden werktijden die bij een datum in de linkerkolom gezet zijn, automatisch opgeteld. Zo ontstaat een overzicht van de werktijden per dag. In de bovenste rij bevinden zich de afkortingen van de vakken van het vakkenpakket.

Aan de linkerkant van het scherm staat een selectievak waarin toetsvormen en werktijden kunnen worden gekozen. Er is ook een knop ‘Vakje leegmaken’ om een geselecteerde cel in het planningsveld leeg te maken. Onder het selectievak zijn nog drie knoppen om de planning op te slaan en af te drukken [aangesloten printer noodzakelijk!] en de knop Stoppen om STP te beëindigen.

conclusie
Eigenlijk is het gek dat niemand al eerder in de ‘digitale studieplanner’ is gestapt [tenminste niet dat ik weet]. We hebben wel elo’s en studiewijzers, maar een simpel en effectieve tool om te plannen is er nog niet voor leerlingen. De STP stapt hier in. Ik zie nog wel wat mogelijkheden voor uitbreiding. De STP is niet bedoeld om je gewone huiswerk te plannen, maar enkel en alleen voor de voorbereiding op toetsen. Dit is jammer. Ik zou ook graag het gewone huiswerk plannen. Ook zou ik graag de planner online willen. Leerlingen kunnen dan rechtstreeks op school plannen, en thuis kan er ook gekeken worden. Een begin is er in ieder geval en voor de prijs hoeft u het ook niet te laten.
 

internet

www.visiria.nl

uitgever

Visiria

prijs
€ 14.00

inzet

schoolbreed

systeemeisen
windows
pentium III of sneller
minimaal 256 mb intern geheugen

bron: Vives november 2007