Iedere maand recenseren leerkrachten voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor SmartRekenen, een programma dat rekenoefeningen en toetsen aanbiedt voor de referentieniveaus 1F, 2F en 3F.

Iedere maand recenseren leerkrachten voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor SmartRekenen, een programma dat rekenoefeningen en toetsen aanbiedt voor de referentieniveaus 1F, 2F en 3F.

Recensie SmartRekenen

uitgever
EduHint B.V.

prijs
De prijs voor een individuele leerling bedraagt €19,95 per jaar. De prijs bij een schoolbrede inzet is €10,00 per leerling per jaar met daarbij gratis docentlicenties.

doelgroep
SmartRekenen is in eerste instantie bedoeld en geschikt voor alle onderwijsniveaus en scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die verplicht aan de rekentoets deel moeten nemen. Het programma biedt oefeningen en toetsen voor de referentieniveaus 1F, 2F en 3F.

systeemeisen
SmartRekenen is webbased en werkt met een online login. Vereist zijn flashplayer 11 of nieuwer en een internetverbinding.

 

Hoe werkt het?
We kijken allereerst naar het leerlinggedeelte. We hebben inloggegevens ontvangen van de uitgever waarmee het materiaal voor niveau 2F en een gedeelte van 3F klaarstaat. Na het inloggen komt de leerling op zijn persoonlijke dashboard terecht. Op dit dashboard staat de planning van de toetsen en een overzicht van de beschikbare oefenstof. In ons geval de oefenstof die onderverdeeld is in materiaal op 2F en 3F niveau. Deze is vervolgens gerubriceerd in de hoofdonderwerpen ‘getallen’, ‘verhoudingen’, ‘meten & meetkunde’ en ‘verbanden’. Kies je één van de hoofdonderwerpen, dan krijg je een verdere onderverdeling in subonderwerpen waaruit de leerling kan kiezen. Per hoofdonderwerp is er een diagnostische toets beschikbaar.

Bij elk subonderwerp hoort oefenstof. De oefenstof begint met een korte uitleg. Vervolgens komen de opgaven. Bij elke opgave kan de leerling het antwoord intypen [geen multiple choice!] via een editorvenstertje, waarmee ook wiskundige symbolen gemakkelijk toegevoegd kunnen worden. Na het invullen van het antwoord, kan de leerling direct kijken of hij [of zij, we spreken voor het gemak over ‘hij’] het antwoord goed heeft door op ‘nakijken’ te klikken. Is het antwoord goed, dan verschijnt er een groen vinkje. Bij een fout antwoord kan de leerling op ‘feedback’ klikken zodat hij ziet waar hij de fout in is gegaan. Een andere mogelijkheid is om een ‘hint’ te vragen [dat kan ook als je nog geen antwoord hebt gegeven]. De leerling kan zo vaak als nodig proberen om het juiste antwoord te geven. Bij opgaven die bestaan uit een rij sommen, kan de leerling er voor kiezen om nogmaals een rij sommen te krijgen, bijvoorbeeld omdat het nog niet zo vlot ging. Er zijn verschillende soorten invulvelden, bij meer complexe opgaven krijgt de leerling de mogelijkheid om in stappen te werken, zodat hij stap voor stap naar het goede antwoord toewerkt. De feedback richt zich dan ook op de stappen die zijn gezet.

Als een leerling toe is aan een toets [klaargezet door de docent], dan kiest hij vanaf het dashboard de desbetreffende toets. Deze toets moet hij binnen een bepaalde tijd hebben afgerond en natuurlijk heeft hij nu niet de mogelijkheid om feedback of hints te vragen. Na het afronden van de toets krijgt de leerling direct feedback. Hij ziet een score in percentages en hij kan per opgave zien wat hij goed of fout heeft gedaan. Nu kan hij wel de feedback en/of hint lezen. Per niveau zijn er tussentijdse-  en eindtoetsen beschikbaar.

Het docentgedeelte biedt uitgebreide mogelijkheden om individuele leerlingen en/of gehele klassen te monitoren. Na het inloggen krijgt de docent op zijn dasboard een overzicht te zien van zijn klassen en bijbehorende leerlingen. Per klas en/of individuele leerling kan hij activiteiten aanmaken zoals het klaarzetten van oefenstof, tussentijdse toetsen en eindtoetsen. Per activiteit geeft de docent aan wat de tijdspanne is waarin het moet plaatsvinden.

Naast het aanmaken van activiteiten, kan de docent ook inzicht krijgen in de oefenstof van de leerling [=werkboek] en hoe dat verlopen is. Ook kan hij uitgebreide rapportages genereren van de vorderingen van een leerling op de verschillende toetsen. Hij kan zelfs per opgave zien wat de leerling als antwoord heeft gegeven. Het systeem geeft ook de mogelijkheid om individuele leerlingen of een hele klas een mail te sturen. Een leerling toevoegen of weghalen uit een klas gaat eveneens eenvoudig.

Conclusie
SmartRekenen lijkt een zeer geschikt en gebruikersvriendelijk webbased programma om leerlingen klaar te stomen voor de verplichte referentieniveaus voor rekenen. De mogelijkheden van digitaal werken worden goed benut: voor de leerlingen directe gerichte feedback en extra oefenen indien nodig. Voor docenten uitgebreide mogelijkheden om leerlingen te monitoren, op maat te bedienen en indien nodig bij te sturen. Leerlingen kunnen door de aanwezige uitleg en hints/feedback zelfstandig aan het werk. Zowel thuis als op school, het programma is immers webbased en is dus overal te benaderen, mits er een internetverbinding is. Ook visueel ziet het programma er aantrekkelijk en overzichtelijk uit.
Sterk is ook de keuze om geen meerkeuzevragen aan te bieden, maar de leerling zelf het antwoord [in stappen] te laten formuleren. Zeker bij rekenen/wiskunde gaat het om de weg naar het antwoord toe, meer nog dan om het antwoord zelf. Door de leerling te stimuleren om bij complexe vragen stap voor stap tot het antwoord te komen en ook per stap feedback te geven, is de tool echt geschikt om te ‘leren’ in plaats van alleen te ‘toetsen’.  De makers van het programma noemen dit het ‘Intelligent Tutoring System’ [ITS].
Ook over de opbouw van diagnostische toetsen, tussentijdse toetsen en eindtoetsen is goed nagedacht. De diagnostische- en tussentijdse toetsen zijn formatief en worden ingezet om het rekenniveau en het lesplan van een groep of een leerling te bepalen. De eindtoets is summatief en geeft op referentieniveau een overzicht van vordering van de vier domeinen.
Wellicht kan het programma nog interessanter worden door het toevoegen van instructievideo’s en elementen uit de gamewereld. Te denken valt aan beloning, rankings, te behalen uitdagingen, etc.

 

eduhint.nl/smartrekenen