De Belgische uitgever Technologie en Integratie [T&I] heeft vier jaar geleden het programma Sprint ontwikkeld. Een hulpprogramma dat leerlingen helpt met lees -, schrijf – en spellingsproblemen zoals dyslexie.

De Belgische uitgever Technologie en Integratie [T&I] heeft vier jaar geleden het programma Sprint ontwikkeld. Een hulpprogramma dat leerlingen helpt met lees -, schrijf – en spellingsproblemen zoals dyslexie.

Mogelijkheden Sprint

Sprint kan digitale teksten op vele manieren voorlezen: de gehele tekst, per zin, per woord, in lettergrepen of zelfs fonetisch. Tijdens het typen kan de leerling zélf horen wat hij tikt en zodoende sneller spellingfouten opsporen. Een kleine leesknop, die geactiveerd kan worden, is in alle andere applicaties bruikbaar. Zo kan de moeilijk lezende leerling toch vlot mails, MSN of geselecteerde teksten op internet laten voorlezen. Sprint heeft een eigen tekstverwerker, maar kan ook volledig binnen Word gebruikt worden. Het geïntegreerde onderdeel SprintPDF kan digitale leerboeken in PDF voorlezen.

Naast de voorleesmogelijkheden bezit de Sprint Plus-versie de Skippy woordvoorspeller en een zogenaamde Homofonen aanduider. Sprint Plus heeft een Franse, Engelse en Duitse voorleesstem beschikbaar. Sinds dit voorjaar is het programma op een USB-stick leverbaar de zogenaamde ‘Sprinto – on the go- versie’. Het programma is op deze manier ‘meeneembaar’ en op alle computers met USB-ingang te gebruiken.

Aan de slag
Ik ontvang van de uitgever de Sprinto-stick. Deze heeft een opslagcapaciteit van 1GB, dus naast het programma is er ruimte genoeg om andere documenten op te slaan. Ik steek de Sprinto-stick in de USB-poort van mijn computer en het voorleesprogramma start automatisch. Het programma draait volledig vanaf de stick. Alle instellingen van Sprinto worden op de stick bewaard zodat ik met Sprinto gemakkelijk naar een andere computer kan switchen. De navigatie buttons van Sprinto zijn helder in het gebruik. Ik vind snel mijn weg binnen het programma en bovendien is op de stick een uitgebreide handleiding digitaal te raadplegen met vele praktische tips.

Voorleesopties
Ik laat een Wordtekst op verschillende manieren voorlezen. Vooral de optie ‘klik en lees’ is een handige. Hiermee kan een leerling teksten zélf lezen en alleen de moeilijke woorden in een tekst voor laten lezen door erop te klikken. Tijdens het voorlezen kan Sprinto ook de woorden die je hoort laten kleuren. Sprinto bevat een geavanceerd tekst- naar- spraaksysteem [RealSpeak] die duidelijk voorleest. De stem is in snelheid instelbaar. Via het uitspraakwoordenboek kan ik de verklanking van woorden desgewenst aanpassen. Woorden kunnen binnen Sprint fonetisch voorgelezen worden. Woorden als ‘b-oe-r’ en ‘m-ui-s’ spreekt Sprinto klank voor klank en vervolgens als geheel woord uit. Via de voorleesknop Sprinter is het mogelijk om teksten in andere applicaties voor te laten lezen. Probleemloos laat ik Sprinter de vernieuwde VIVES- website voorlezen.

Een wel hele mooie toepassing vind ik het onderdeel SprintPDF. Naast de voorleesmogelijkheden biedt SprintPDF nog enkele extra functies. Zo is er de ‘negeertool’, waarmee ik kan aangeven welke tekst van het digitale leerboek niet hoeft voorgelezen te worden. Met de ‘volgordetool’ bepaal ik welke tekstvlakken op een pagina bij elkaar horen en in welke volgorde ze moeten worden voorgelezen.

Conclusie

Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die Sprinto het basis-, speciaal- maar ook voortgezet onderwijs kan bieden. Sprinto is een uiterst waardevol hulpprogramma als ondersteuning bij lees- en spellingactiviteiten. Sprinto is zeer eenvoudig in het gebruik en deze USB-uitvoering maakt het mogelijk om het programma gemakkelijk op verschillende computers te gebruiken, zowel op school als thuis.

De voorleesstem is van hoge kwaliteit. In het basisonderwijs zijn vele taken te bedenken waarbij deze tool ingezet zou kunnen worden. Tijdens taal- en spellingoefeningen kan bijvoorbeeld de leerling zélf luisteren naar zijn antwoord en controleren of het getypte woord juist is. Leerlingen met leesproblemen kunnen digitale leerboeken of websites laten voorlezen door de computerstem. Het via markeerkleuren ‘meevolgen’ van de tekst is voor de zwakke lezer een aandachtstrekker en goede ondersteuner. Sprinto kan ook heel goed ingezet worden bij het vreemde talenonderwijs binnen het voortgezet onderwijs.

Internet
www.lexima.nl
www.tni.be

Uitgever
T&I – België
Lexima – Nederland

Prijs

€ 333,- per Sprintto usb-stick
€ 448,- per Sprintto Plus usb-stick

Systeemeisen
Pentium 300Mhz+
256Mb geheugen
Windows 2000/XP/Vista
SVGA 800×600
geluidskaart/boxen/hoofdtelefoon