CampusInc heeft de Online Campus ontwikkeld, deze cre

CampusInc heeft de Online Campus ontwikkeld, deze creëert een virtuele weergave van het sociale netwerk binnen en rondom een onderwijsinstelling. Hierin is plaats voor studenten, docenten en werkgevers. Studenten presenteren zichzelf, geven aan wat ze willen, wat ze interessant vinden en wat hun ambities en vaardigheden zijn. Werkgevers geven aan wat voor mensen ze nodig hebben. Door middel van een matchingsysteem worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.  

Mogelijkheden die Online Campus biedt:

  • Het faciliteren van het stageproces.  Het zoeken van stages, het solliciteren op een stage voor studenten, stagebegeleiding waarbij docenten, studenten en bedrijven met elkaar kunnen communiceren, bestanden kunnen delen etc.
  • Realtime brancheoriëntatie: Doordat regionale werkgevers en bedrijven zich presenteren op de Online Campus is de branche-informatie altijd up-to-date.
  • Ontwikkeling van studenten gedocumenteerd. Op de Online Campus geven studenten aan wat ze hebben geleerd. Dit gaat verder dan de vakken op school. LOB en SLB kunnen worden ingebed.
  • Verbinding arbeidsmarkt en onderwijs met als doel de mismatch op de arbeidsmarkt te minimaliseren.

CampusInc laat het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Helemaal nu vanaf augustus 2016 er in het MBO 15% vrij ruimte komt voor studenten, is het van belang dat onderwijs en regionale werkgevers samenwerken om het onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.

De Online Campus is de tool die nodig is om de adviezen van Onderwijsplatform 2032 te kunnen opvolgen. Er draaien een aantal pilots, bijvoorbeeld bij Inholland in Diemen en MBO Amersfoort.

Voor meer informatie en onze visie op onderwijs:campusinc.nl