Wat is passend onderwijs? Wat is de stand van zaken rond de Wet passend onderwijs? Hoe zitten de samenwerkingsverbanden in elkaar? Heeft je kind dyslexie, ADHD, een lichamelijke beperking of is het chronisch ziek en zoek je een geschikte school? De wijze waarop onderwijs en ondersteuning op school wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben verandert ingrijpend met de invoering van passend onderwijs. Op het Steunpunt Passend Onderwijs vind je informatie over de Wet passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor je kind. Ook informeert de site over de laatste ontwikkelingen, en worden er voorbeelden getoond van passend onderwijs in de praktijk.

Wat is passend onderwijs? Wat is de stand van zaken rond de Wet passend onderwijs? Hoe zitten de samenwerkingsverbanden in elkaar? Heeft je kind dyslexie, ADHD, een lichamelijke beperking of is het chronisch ziek en zoek je een geschikte school? De wijze waarop onderwijs en ondersteuning op school wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben verandert ingrijpend met de invoering van passend onderwijs. Op het Steunpunt Passend Onderwijs vind je informatie over de Wet passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor je kind. Ook informeert de site over de laatste ontwikkelingen, en worden er voorbeelden getoond van passend onderwijs in de praktijk.

steunpuntpassendonderwijs.nl