Stichting leerkracht werkt met scholen om een cultuur van

Stichting leerkracht werkt met scholen om een cultuur van “elke dag samen een beetje beter” te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘leerkracht-instrumenten’) staan hierin centraal: lesbezoek én feedbackgesprek, gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs. Op dit moment werkt leerkracht samen met ruim 350 scholen. In de blogs vind je ervaringen en ideeën van deelnemers over de leerkracht-instrumenten en het transformatieproces.

Onderwerpen: beleid / directie / schoolvisie

Link www.stichting-leerkracht.nl