Eind januari maakten we een driedaagse studiereis naar Londen. Deze dagen stonden geheel in het teken van ICT. We bezochten verschillende projecten en leerden van elkaar. Na deze trip gingen we allemaal met veel energie en nieuwe idee

Eind januari maakten we een driedaagse studiereis naar Londen. Deze dagen stonden geheel in het teken van ICT. We bezochten verschillende projecten en leerden van elkaar. Na deze trip gingen we allemaal met veel energie en nieuwe ideeën weer naar huis. Een geslaagd uitje dus!

De voorbereidingsgroep bestaande uit Ruben Bloemen, Stichting De Kleine Prins, Thierry Koningstein, Stichting Hub Noord-Brabant en Elle Peters van De Onderwijsspecialisten, organiseerden deze inspirerende driedaagse ICT-studiereis naar Londen. Op het programma stonden onder meer een bezoek aan een school voor speciaal onderwijs, een bezoek aan de Bett Show, ervaring opdoen in een FabLab en deelname aan het Ontbijt op Bett. Het reisgezelschap bestond uit 25 collega’s met een sterkte interesse in ICT en educatie, uit het speciaal onderwijs van diverse scholen verspreid over heel Nederland. 

Kennis delen is kennis vermeerderen. Naast de Bett Show, het schoolbezoek en ervaringen opdoen bij het FabLab London was deze driedaagse studiereis een uitgelezen kans om samen met collega’s uit het speciaal onderwijs kennis over leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en ICT uit te wisselen. Het landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT, van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches valt onder LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs). In dit landelijke netwerk geeft kennis delen een kruisbestuiving, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Participeren in dit lerende netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert nieuwe ideeën en innovatief denken en zorgt voor toegang tot expertise die in de eigen organisatie te gebruiken is.    


   
Charlton Park Academy
Charlton Park Academy is een school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, SEN (Special Educational Needs). Van oorsprong was de school een onderdeel van de Open Air School en bedoeld voor jonge mensen met medische problemen die opgroeiden in Londen.
Voortdurend streeft men bij de Charlton Park Academy naar een steeds betere kwaliteit van onderwijs. De meeste medewerkers hebben dan ook gespecialiseerde kwalificaties en de nodige ervaring.
Er wordt samengewerkt met externe partners en ze zijn zichtbaar trots op de resultaten. De school streeft naar een toekomst waarbij de leerlingen in staat zijn zelf hun belangen te behartigen en dromen na te streven. Technologie en het ontwikkelen van de vaardigheden van nu zijn daarbij zeer belangrijk. We zien veel aangepaste middelen en  leerlingen die elkaar helpen bij MOVE, een programma dat ingezet wordt om meer te bewegen onder schooltijd. Hierbij maken ze gebruik van een eigen fitness ruimte in de school. Enkele leerlingen presenteerden tijdens ons bezoek hun talent aan de hand van een wiki die ze zelf beheren en inzetten als portfolio. We kregen veel aanpassingen en ICT-middelen te zien en bezochten een presentatie over onder meer oogbesturing.

Ontbijt op Bett
Like to Share organiseert al enkele jaren dit mini netwerk event waarbij ICT’ers aan kunnen sluiten. Voor ons een mooie kans om onder het genot van een lekker broodje anderen te ontmoeten. Daar hebben we dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.