In de inleiding van een recensie vertel ik vaak wat het bedrijf doet, of waar het product zich precies op richt. Soms zijn dit teksten direct vanuit de brochure van het bedrijf of van een website. Bij StudioVO is dat lastiger. Hun eerste regel informatie is dat ik als docent, team of school zelf bepaal wat StudioVO is. Een product dat ik moet kopen en waarvan ik vervolgens zelf alles moet doen? Dat vraagt om een onderzoek

In de inleiding van een recensie vertel ik vaak wat het bedrijf doet, of waar het product zich precies op richt. Soms zijn dit teksten direct vanuit de brochure van het bedrijf of van een website. Bij StudioVO is dat lastiger. Hun eerste regel informatie is dat ik als docent, team of school zelf bepaal wat StudioVO is. Een product dat ik moet kopen en waarvan ik vervolgens zelf alles moet doen? Dat vraagt om een onderzoek…

‘Kennisbanken’ is een beetje het magische woord binnen StudioVO. U kunt als docent/school uw eigen StudioVO samenstellen door opdrachten te kiezen uit een serie kennisbanken. In StudioVO zijn momenteel opdrachten beschikbaar voor de leergebieden Mens en Natuur, Mens en Maatschappij en/of de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, nask, techniek, verzorging en wiskunde. De insteek van de opdrachten is dat ze leerstofvervangend zijn en dat ze het hele vak of leergebied vullen. Voor de docenten die al gauw door de bomen het bos niet meer zien of simpelweg geen tijd hebben om dat allemaal te doen, is het ook mogelijk om uit een aantal kant-en-klare thema’s te kiezen.

Vier studio’s
Ongeduldig als ik ben, wil ik zien hoe alles vorm is gegeven. Er bestaan op dit moment vier beschikbare studio’s. Te weten: StudioWiskunde, StudioBiologie, StudioEconomie en StudioGeschiedenis. StudioVO geeft aan dat al deze online kennisbanken de kerndoelen en eindtermen uit de examenprogramma’s behandelen. We kunnen er bij gebruik vanuit gaan dat onze leerlingen ook daadwerkelijk de nodige kennis opdoen om met succes hun examen te halen.

Wiskunde

De eerste in de rij links is StudioWiskunde, dus deze klik ik aan. Ik kom op een mooi blauw scherm, waarop ik kan kiezen tussen onderbouw en bovenbouw, van vmbo tot en met vwo. Aangezien het wiskunde is, en dat niet mijn sterkste vak is, ga ik voor vmbo onderbouw. Ik kom in een nieuw scherm waar aangeven wordt dat ik een wachtwoord moet invullen, een domein moet kiezen en vervolgens een onderwerp. Voor wiskunde zijn er vier domeinen: rekenen; meten en tekenen; grafieken en formules; informatie verwerken.
Binnen een domein zijn er allerlei [domein verwante] onderwerpen te kiezen. Ik kies voor ‘vermenigvuldigen’. Aangezien ik vmbo onderbouw heb gekozen, is het wat simpel, maar de opzet is duidelijk. Het scherm opent zich in de ‘uitlegversie’. Hier kan ik ook de uitleg laten voorlezen. Aan de rechterkant van het scherm is een menu met verschillende keuzes: een toets, de uitleg, wat voorbeelden, een spel en opgaven. Met alle onderwerpen [het zijn er bijna 80] kunnen leerlingen een hele tijd vooruit.

Een stukje geschiedenis

Voor StudioGeschiedenis klik ik bovenbouw havo aan. Er verschijnt een tijdsbalk in het scherm met onderwerpen om uit te kiezen. Een groot aantal is nog in ontwikkeling, maar al wel te bezichtigen. Een ‘tijdvak’ dat al klaar is, is 1900 – 1950. Propaganda en massaorganisaties, communisme, fascisme, wereldoorlogen enzovoort. Alles zit erin.

Ik kies de ‘Duitse bezetting van Nederland’. Het scherm toont een inleiding, een knop A-Z, een knop om terug te gaan naar het startscherm en een knop om terug naar het hoofdmenu te gaan. Om alles goed te kunnen bekijken, krijg ik een kaart van Nederland te zien met allerlei pictogrammen erop. Deze variëren van een theepot tot een Jodenster. Ik kan ze allemaal aanklikken om de rest van de stof te kunnen gebruiken/bekijken.
Er worden ook externe links gebruikt. Bijvoorbeeld een link naar YouTube voor een filmpje van de bevrijding. Hier gaat het wel mis, dat is jammer. De link klopt niet meer. Dit kan gebeuren als een programma externe links gebruikt en ze worden niet goed en regelmatig gecontroleerd. Het is trouwens wel een toevalstreffer, elke overige link die ik probeer, doet het wel gewoon. Het geheel maakt de geschiedenis van Nederland gedurende WOII zeer sprekend. De interface werkt goed en doeltreffend.

Applets

Lang niets van gehoord, maar ze bestaan nog wel degelijk: Applets. Bij het proberen van StudioBiologie kom ik ze weer volop tegen. Mooi geanimeerde schema’s van de bloedsomloop, de cel van een schimmel of de bevruchting van een bloem. Nog niet alle domeinen zijn klaar, maar dat vind ik niet hinderlijk. De uitleg van de verschillende onderwerpen is zeer duidelijk en geeft onderwerpen een extra dimensie. Bij StudioEconomie is het niet anders. Onderwerpen worden goed en duidelijk behandeld.
Er is nog een apart gedeelte voor echt probleemgestuurde opdrachten die uitmonden in eindproducten van leerlingen, met meer theoretische leereenheden of juist meer open onderzoeksopdrachten. Hier kunnen veel scholen een slag slaan met projectonderwijs.

Conclusie

StudioVO is weer een geweldige aanvulling op de grondstoffen van ons almaar groeiende ict-onderwijs. Samen met een viertal scholen is StudioVO een serie kennisbanken voor de tweede fase aan het ontwikkelen. Ik verbaas me telkens weer dat er nog ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen in de relatief kleine markt van het Nederlandse voorgezet onderwijs. Gelukkig ondersteunt het Ministerie van OCW deze ontwikkeling met een subsidie voor opschalingprojecten.

Internet

www.studiovo.nl

Uitgever
StudioVO

Prijs

• Gebruik kennisbank: €6,00 per leerling per kennisbank;
• Gebruik bestaand project: €6,00 per leerling per project;
• Gebruik bestaande leereenheden: €1,20 per leerling per leereenheid;
• Implementatie en begeleiding van het lesmateriaal: €350,00 per dagdeel;
• Ontwikkelen nieuw materiaal / aanpassen bestaand materiaal: een offerte wordt opgemaakt.

Inzet

• Schoolbreed per niveau

Systeemeisen
• Pentium IV of sneller
• Minimaal 256 Mb intern geheugen
• Internetverbinding

bron: Vives mei 2009