De Maltha groep is ruim dertig jaar geleden begonnen als studiecoachingsinstituut. Hieruit voortkomend hebben ze een onderwijsproduct gerealiseerd dat onder andere op de NOT gepresenteerd is.

De Maltha groep is ruim dertig jaar geleden begonnen als studiecoachingsinstituut. Hieruit voortkomend hebben ze een onderwijsproduct gerealiseerd dat onder andere op de NOT gepresenteerd is.

Study Vision Online is een studievaardigheidstraining voor het voortgezet onderwijs. Doel van de training is om leerlingen studievaardigheden en studiemethodieken bij te brengen. De training is onderverdeeld in vier ‘werelden’, passend bij de verschillende leeftijdsniveaus: brugklas, klas 2 en 3, klas 4 en 5 en de examenklassen. Deze werelden worden gevisualiseerd door middel van een afbeelding [piraten, avonturen, science fiction en future world]. De training is met goed gevolg doorlopen wanneer een leerling de gehele ‘wereld’ veroverd heeft, dat wil zeggen de bijbehorende deelafbeeldingen heeft verzameld die met elkaar de gehele afbeelding vormen. Dit game-element moet de leerlingen stimuleren om de module op een goede manier te doorlopen.

De inhoud is aangepast aan de doelgroep. Zo gaat het bij de examenleerlingen bijvoorbeeld over het maken van een profiel- of sectorwerkstuk en bij brugklassers over het leren van woordjes. Onderwerpen zoals planning komen bij alle leeftijdsgroepen terug, maar dan qua taalgebruik en vormgeving aangepast aan de doelgroep.

Elk onderdeel in de training [in welke wereld dan ook] wordt afgesloten met een quiz. De quiz bepaalt of de leerling de theorie goed heeft begrepen. Voorafgaand aan de quiz krijgen de leerlingen theorie te lezen en voorbeelden uit de praktijk [stap 1 en 2]. Daarna een theoretische quiz [stap 3] met multiple choice vragen en ten slotte een meer praktische quiz met sleepvragen, fotovragen en andere variaties.

Wanneer een leerling de quiz niet goed maakt [volgens een bepaalde norm], volgt er automatisch een herkansing. Maakt de leerling ook de herkansing niet voldoende, dan wordt de leerling teruggestuurd naar de theorie om deze nog een keer door te nemen. De leerling moet de meerkeuze- en praktijkquiz uiteindelijk met goed resultaat afleggen om door te mogen naar de volgende quiz of het volgende thema. Aan het eind van de [deel]module volgt een eindquiz, die maar eenmaal gemaakt wordt, onafhankelijk van de score. De leerling verdient hiermee een bronzen, zilveren of gouden medaillon. Dit geeft aan hoe goed de leerling de stof beheerst. Vervolgens gaat de leerling automatisch door naar het volgende deel van de module.

Mentorendashboard
Voor de mentoren die deze training met hun leerlingen uitvoeren, is er het mentorendashboard ontwikkeld. Hiermee heeft de mentor inzicht in de voortgang van alle leerlingen afzonderlijk of van de klas als geheel. Deze informatie is grafisch uitgewerkt in allerlei grafieken en tabellen en biedt een zeer gedetailleerd overzicht van vorderingen, herkansingen en tijdsbesteding. De mentor kan deze informatie gebruiken om leerlingen op het juiste moment aan te spreken of bij te staan.

Conclusie
De beschrijving van de training geeft een beeld van een game-achtige interface waarbij leerlingen spelenderwijs studievaardigheden krijgen aangereikt. Bij het uitproberen van de training blijkt al snel dat het om een heel theoretische training gaat waarbij leerlingen ‘lezen’ over manieren waarop je kunt leren en studeren en daarover vragen moeten beantwoorden in de vorm van een quiz. Leerlingen passen zelf weinig toe, oefenen weinig met studievaardigheden en methodieken. De vraag is dus of leerlingen ook daadwerkelijk betere studievaardigheden ontwikkelen door het beantwoorden van theoretische vragen. De tweede quiz bij elk onderdeel is wel een soort ‘action quiz’ waarin meer actie zit dan in de theoretische quiz, maar is nog steeds te theoretisch en weinig toegepast. Daar waar de theorie wordt toegepast [bijvoorbeeld bij het maken van een samenvatting van een stuk tekst], is de hoeveelheid te lezen tekst op het beeldscherm zo veel en niet aantrekkelijk vormgegeven, dat je wel een heel gemotiveerde leerling moet zijn om je daar doorheen te slaan.
De poging om het toch aantrekkelijk te maken door het creëren van werelden, kan dit niet compenseren. Van die werelden zie je alleen iets terug als je een onderdeel hebt afgerond en een stukje van de afbeelding ontvangt als beloning. Ook kun je je afvragen of de gekozen thema’s [piraten, science fiction, etc] überhaupt wel passen bij de doelgroep pubers. De training kan wellicht waardevol zijn als onderdeel van mentorlessen rondom studievaardigheden, mits de mentor het praktische gedeelte [het ervaren van studiemethodieken] oppakt en het niet laat bij het doorlopen van deze theoretische modules.

uitgever
De Maltha groep
prijs
Niet gratis, exacte kosten nog niet bekend
inzet
Voortgezet onderwijs, van brugklas tot examenleerlingen.
systeemeisen
Webbased programma, internetverbinding is noodzakelijk.

 

https://www.studyvisiononline.nl