Al sinds 1986 is Engels op de basisschool een verplicht vak. En dus geven basisscholen Engelse les in groep 7 en 8. Uit onderzoek van het Cito blijkt dat leerlingen op het gebied van de Engelse taalverwerving in vergelijking met 1996 niet zijn vooruitgegaan en dat de resultaten tegenvallen. Opmerkelijk, omdat de buitenschoolse blootstelling aan het Engels juist toeneemt. Het is dus te verwachten dat kinderen er beter in worden.

Al sinds 1986 is Engels op de basisschool een verplicht vak. En dus geven basisscholen Engelse les in groep 7 en 8. Uit onderzoek van het Cito blijkt dat leerlingen op het gebied van de Engelse taalverwerving in vergelijking met 1996 niet zijn vooruitgegaan en dat de resultaten tegenvallen. Opmerkelijk, omdat de buitenschoolse blootstelling aan het Engels juist toeneemt. Het is dus te verwachten dat kinderen er beter in worden.

In Europees verband zijn inmiddels initiatieven genomen om op de basisscholen het vreemde talen-onderwijs eerder aan te bieden. In 2005 schreef het Ministerie van Onderwijs in het voorstel ‘Herziene Kerndoelen Basisonderwijs’ dat zij de scholen wil stimuleren om al in groep 5 en 6 met Engels taalonderwijs te starten. Uitgever ThiemeMeulenhoff speelt hierop in en brengt direct na de zomervakantie de methode Take It Easy voor groep 5 tot en met 8 op de markt waarin een digitale native speaker de rol van de groepsleerkracht overneemt.

Dertien thema’s
De methode Take It Easy is helemaal gemaakt voor gebruik op een digitaal schoolbord. Take It Easy is opgebouwd uit dertien verschillende thema’s zoals ‘eten en drinken’, ‘reizen’ of ‘persoonlijke gegevens’. De digibordsoftware is de kern van de methode. De applicatie wordt webbased aangeboden. Per thema komen in het programma de volgende onderdelen aan bod: video, muziekclip, lees- en luisterteksten, spreekoefeningen en taalspellen. Naast de volledig digitale lessen biedt de methode ook werk- en antwoordbladen, in zowel digitale als papieren vorm aan.

Portfolio

Om de aansluiting op het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen is binnen Take It Easy een zogenaamd portfolio ontwikkeld: een werkboekje waarin de leerlingen van groep 7 en 8 hun toetsen kunnen maken en een eigen taaldossier kunnen aanleggen. Het taalportfolio kan de leraar Engels van het voortgezet onderwijs een duidelijker beeld geven van wat er op de basisschool in de Engelse les is behandeld.

Ik ontvang van de uitgever de software van de units twee en zes voor groep 7 en 8 op dvd. Pas na de zomer is de gehele methode webbased beschikbaar. Ik ontvang ook de handleiding voor de leerkracht en een werk- en antwoordenboek voor de leerling. De digibordsoftware is direct vanaf dvd speelbaar en ik hoef niets te installeren op mijn pc.

Native speaker
Iedere unit bestaat uit vier digitale lessen. De navigatie binnen het programma is eenvoudig en duidelijk. Een native speaker [presentator Lisa Wade van het Klokhuis] begroet me enthousiast en leidt het thema aansprekend in. Binnen iedere unit is een video beschikbaar en een muziekclip. Ik ben onder de indruk van de uitstekende kwaliteit van dit materiaal. De liedjes zijn ook ondertiteld beschikbaar en nodigen zeker uit tot meezingen.
De getoonde leesteksten worden van begin tot eind voorgelezen, waarbij de voorgelezen woorden en zinsdelen worden geaccentueerd met een kleur. Na iedere leestekst is een naspreek-oefening beschikbaar. Klassikaal prima te gebruiken. De kernwoorden van ieder thema kunnen afzonderlijk nog herhaald en uitgesproken worden en zijn voorzien van duidelijke illustraties. Korte dialogen worden auditief gepresenteerd. De native speaker verschijnt na ieder onderdeel in beeld en geeft een gerichte kijk- of luisteropdracht. Dit werkt naar mijn idee goed en maakt de rol van de eigen leerkracht praktisch overbodig.

Taalspellen

De taalspellen vind ik niet echt uitdagend. Ze bestaan uit slechts twee oefenvormen: memory en ‘sleep het juiste woord bij het plaatje’. Hier had ik wat meer variatie verwacht. Het werkboek en het antwoordboek voor leerlingen zijn vanuit de digibordsoftware in pdf-formaat online te downloaden of te presenteren op het digitale schoolbord. Iedere les heeft verschillende verwerkingsoefeningen op papier beschikbaar. De variatie in oefenvormen binnen het werkboek en de aanvullende lessuggesties in de handleiding zijn voldoende aanwezig.

Conclusie
De volledige methode is vanaf augustus 2009 beschikbaar. Ik heb voor deze recensie slechts een klein deel van de methode kunnen bekijken. Maar als deze onderdelen exemplarisch zijn voor de gehele methode, durf ik te concluderen dat de ‘native speaking digital teachers’ binnen Take It Easy hun rol goed spelen en de Engelse taal op de leerlingen uitstekend en enthousiast over weten te brengen. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 zullen plezier beleven aan de aansprekende video’s, swingende Engelse liedjes en herkenbare dialogen.

Take It Easy is met zorg gemaakt, gaat uit van ‘real life’ situaties en past de nieuwe digitale technologie doeltreffend toe. Uw klas dient wel te beschikken over een digitaal schoolbord om de methode volledig tot z’n recht te laten komen. Over de digitale taalspellen ben ik minder enthousiast. Dit onderdeel kan nog verder uitgebreid en gevarieerd aangeboden worden. Het leerlingwerkboek biedt afwisselende verwerkingsopdrachten en ook de handleiding voor de leerkracht biedt voldoende aanvullende lessuggesties. ThiemeMeulenhoff biedt scholen een kennismakingsabonnement aan voor schooljaar 2009-2010. Zo kunt u rustig en goedkoop de hele methode uitproberen en zelf ervaren of Take It Easy voor uw school aan de verwachtingen voldoet.

Uitgever

ThiemeMeulenhoff

Prijs
• Proefabonnement [1 jaar] digibordsoftware: €15,- [groep 5/6]; €30,- [groep 7/8]
• Eenmalige aanschaf digibordsoftware: €600,- [groep 5/6]; €1200,- [groep 7/8]

Systeemeisen

• Pentium PC
• Windows XP/ Vista, Mac of Linux
• SVGA grafische kaart 1280 x 1024
• Geluidskaart
• Internetverbinding 2Mb
• Internet Explorer of andere browser
• Flashplayer 8
• Acrobat Reader
• Digitaal schoolbord

Internet

www.takeiteasy.nu

bron: Vives juni 2009