Nu in Nederland passend onderwijs al bijna de nieuwe norm is, worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met een diversiteit aan gedrag in de klas.

titel: Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren
auteurs: Jim Larson / John E. Lochman
uitgever: SWP Amsterdam
vertaling: Eef Baakman
prijs: € 44.90

Nu in Nederland passend onderwijs al bijna de nieuwe norm is, worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met een diversiteit aan gedrag in de klas. Agressie, als gevolg van boosheid en frustratie, is daarmee ook binnen het klassenklimaat een toenemend issue. In dit boek is veel aandacht voor de rol van begeleiders van deze groep leerlingen die met hun eigen agressie moeilijk uit de voeten kunnen. De combinatie van theoretisch inzicht op basis van empirisch onderzoek, met de geboden praktische handvatten biedt begeleiders en leerkrachten bij de agressieproblemen een stevige houvast.