Is het aanleren van typevaardigheid een taak van de school of laten we dit aan ouders en buitenschoolse, vaak dure, opleidingsinstituten over? De meningen hierover zijn verdeeld. We constateren dat het werken op de computer en de communicatie via het internet nog steeds grotendeels via het toetsenbord plaats vindt. Typelessen zijn daarom uiterst nuttig voor iedereen die op de computer werkt.

Is het aanleren van typevaardigheid een taak van de school of laten we dit aan ouders en buitenschoolse, vaak dure, opleidingsinstituten over? De meningen hierover zijn verdeeld. We constateren dat het werken op de computer en de communicatie via het internet nog steeds grotendeels via het toetsenbord plaats vindt. Typelessen zijn daarom uiterst nuttig voor iedereen die op de computer werkt.

Type Expert Junior is geen nieuwe typemethode maar een educatief software programma ter ondersteuning en stimulering van de typevaardigheid. Het programma traint allereerst het intypen van letters, cijfers en tekens en vervolgens oefent het met woorden, zinnen en langere teksten. Het programma bevat twee spelletjes om op een speelse manier de typevaardigheid en typesnelheid te verbeteren. Type Expert Junior bevat bovendien een ‘spion’ die de prestaties van de kinderen in de gaten houdt als andere software wordt gebruikt, ook geeft het programma ergonomische tips aan de leerling.

De resultaten en prestaties worden vastgelegd middels rapporten en statistieken. Het programma is zo opgezet dat leerlingen zelfstandig de typecursus kunnen volgen, hiervoor is een ‘slimme’ assistent in het programma gevoegd die de leerlingen begeleidt en op weg helpt. Het programma maakt gebruik van gesproken teksten als dicteertrainer. Net na de zomervakantie is speciaal voor scholen een netwerkversie verschenen. De stand-alone versie van Type Expert Junior was al een aantal jaren beschikbaar.

installeren
Ik ontvang van uitgever Denda het docent en leerlingpakket inclusief de netwerkversie van het programma. De bijgeleverde handleiding bestaat uit een beschrijving van de typecursus voor de leerling, een werkboek, voorbeelddiploma en docentenhandleiding. Ik installeer de netwerkversie. Dit verloopt probleemloos. Het programma bevat een multimediapresentatie waarin de interface en mogelijkheden van het programma worden toegelicht. Allereerst bekijk ik deze presentatie. Helder en duidelijk wordt het programma voor de leerling en leerkracht verkend.

management onderdelen
Ik start de ‘Management onderdelen’. In de cursus-editor kan ik als leerkracht een typecursus op maat samenstellen en deze direct aan een hele groep leerlingen toewijzen. Zo kan ik het aantal worden per minuut en ook het foutenpercentage precies instellen. Ook kan ik instellen met welk toetsenbordgedeelte getraind gaat worden: letters & cijfers, functie-, speciale-, of numerieke toetsen.  Met de ‘scenario’ knop kan ik een nog preciezere invulling geven aan het leerprogramma door specifieke oefeningen of spelletjes te kiezen. In de managementmodule kan ik groepen aanmaken en deze toewijzen aan een bepaalde cursus. Vreemd overigens dat in deze module niet direct ook leerlingen toegevoegd en in groepen geplaatst kunnen worden. Tenslotte kan in de oefentekst-editor eigen oefenteksten toegevoegd worden of de bestaande gewijzigd. Op deze manier kan een leerkracht oefenteksten laten aansluiten bij de taal- of spellingmethode. De oefentekst-editor wordt overigens in de docentenhandleiding niet genoemd. De standaard meegeleverde dictees kunnen niet gewijzigd worden.

aan de slag

Ik start het leerlingprogramma van Type Expert. Ik moet me eerst aanmelden als ‘nieuwe gebruiker’ en plaats mezelf in een groep. Ik kies een ‘assistent’ en maak de keuze welke typecursus ik wens te volgen en welke doelen ik mezelf stel. Lastig dat je al deze handelingen als leerling moet uitvoeren, Type Expert had er beter aangedaan dit centraal in de managementmodule in te voeren. Als alles goed is ingesteld kan de typecursus aanvangen. De oefeningen onder het tabblad ‘leren’ vormen de kern van het programma. De oefeningen dienen in chronologische volgorde gemaakt te worden. Vooraf aan iedere oefening ontvang je aanwijzingen hoe en met welke hand en vingers je de toetsen moet indrukken. Duidelijk wordt dit door het programma geïnstrueerd. Via animaties en goed- fout geluiden wordt directe feedback gegeven. De oefenschermen verschijnen overigens niet beeldvullend. Dit is jammer, want op de achtergrond blijft dan veel afleidend materiaal zichtbaar. Ook worden hierdoor de letters en woorden wat klein weergegeven. Na iedere oefening geeft Type Expert direct feedback.

Het aantal fouten en de snelheid worden weergegeven evenals een vergelijking naar de vooraf ingestelde doelstelling. Het programma geeft aan of je mag doorgaan naar de volgende stap. Een volledig overzicht van alle resultaten is terug te vinden via het tabblad ‘Rapport’. De standaard oefenteksten en de dictees zijn voor de leerling pas goed te maken als alle oefeningen zijn doorlopen. De bijgeleverde twee spelen zijn aantrekkelijk. Vooral het spel Cosmik Ball , waar je door snel te typen de bal in het spel moet houden, was bij onze testleerlingen erg populair. Het bijgeleverde werkboek is vooral bedoeld om eigen resultaten ook schriftelijk vast te leggen en van eigen commentaar te voorzien. In aanzet een goed initiatief, maar het werkboek ziet er wel erg onaantrekkelijk uit. Het onderdeel ‘Spion’ is goed bedacht. Het is een elektronisch controleapparaat dat naast Type Expert werkt. Typeprestaties in een tekstverwerker of ander programma worden apart bijgehouden.

conclusie
Type Expert Junior is een aardig opgezet digitaal typeprogramma. Voor een lage prijs heeft u voor alle leerlingen vanaf groep 6 een complete typecursus op school. Leerlingen kunnen zelfstandig de cursus doorlopen. De recent uitgebrachte netwerkversie biedt aanvullende onderdelen [die we in de stand-alone versie misten] om het programma in het onderwijs efficiënt in te kunnen zetten. In de cursus- editor kan ik als leerkracht cursussen voor groepen of individuele leerlingen ‘op maat’ samenstellen. Vooraf goed nadenken over de instellingen en opzet van de methode is wel noodzakelijk. Type Expert Junior kan zo rekening houden met de niveau verschillen in een groep. Standaard typecursussen missen meestal deze mogelijkheid van gedifferentieerde instelling.

Als leerkracht kan ik in de managementmodule niet direct leerlingen toevoegen. Dit is een zwak punt in het leerkrachtdeel. Iedere leerling moet zich eerst afzonderlijk bij de juiste groep en cursus aanmelden alvorens gestart kan worden met het oefenmateriaal. Eenmaal gestart met de cursus vinden leerlingen het over het algemeen leuk om met het programma te werken en zit er door het gebruik van de spelletjes voldoende afwisseling in. Jammer dat de oefeningen en teksten niet beeldvullend verschijnen. De oefenteksten worden hierdoor soms te klein weergegeven en op de achtergrond blijven teveel afleidende ‘objecten’ zichtbaar. Het bijgeleverde werkboek voor de leerling mag wat mij betreft ook wat ‘opgepimpt’ worden; inhoudelijk zit het redelijk in elkaar, maar de vormgeving is wel erg saai en lokt nu niet bepaald uit tot enthousiast gebruik. Type Expert Junior kan ingezet worden op school om de typevaardigheid van leerlingen op een speelse en aantrekkelijke manier te vergroten, maar verdiend op eerder genoemde punten nog wel wat verbetering.

internet
www.denda.nl

uitgever

Denda      
 
prijs
netwerk-schoollicentie € 99,-
stand-alone versie € 9,95
docent- leerlingpakket € 79,50

systeemeisen

pentium 200 MHz of sneller
64 Mb RAM intern geheugen
windows 98/ME/2000/ XP/Vista
sVGA beeldschermresolutie 800 x 600
geluidskaart
boxen of koptelefoon

bron: Vives december 2007