Met passend onderwijs voor de deur worden scholen geconfronteerd met een divers samengestelde leerlingenpopulatie. Daar hoort uiteraard ook bij dat de zorgbehoeften evenzo divers gaan zijn.

titel: Waar begin je?
auteurs: T.A. Creed, A.T. Beck, J. Reissweber
vertaling: Vertaalbureau Svava
uitgeverij: SWP Amsterdam
prijs: € 42,50
isbn: 978 90 8850 2965

Met passend onderwijs voor de deur worden scholen geconfronteerd met een divers samengestelde leerlingenpopulatie. Daar hoort uiteraard ook bij dat de zorgbehoeften evenzo divers gaan zijn. Om daarop met het juiste zorgaanbod te kunnen komen kan kennis van een breed scala aan methodieken zinvol zijn. Daarom bereiden steeds meer scholen hun  zorgcoördinatoren en docenten voor op de komende zorgbehoeften. Onderzoek naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld, laat zien dat deze vorm van hulpverlening effectief kan zijn. Hoe en wanneer, leest u in dit boek met daarin een korte beschrijving van het cognitieve model, de gedragstherapeutische technieken, casuïstiek, handvatten met oefeningen en handouts.