vervangtaken voor leerlingen die niet actief deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding

vervangtaken voor leerlingen die niet actief deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding