Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is ervan overtuigd dat laptops erg nuttig zijn voor scholen. Maar als je op grote schaal met laptops wilt gaan werken, loop je tegen verschillende zaken aan. Hoe ga je die laptops financieren, moet iedereen dezelfde laptop hebben, en aan welke eisen moet die dan voldoen, hoe regel je het als er een laptop kapot gaat, hoe bereid je de school er technisch op voor…

naam school: Scholengemeenschap Were Di
plaats: Valkenswaard
soort onderwijs: VMBO tot en met gymnasium
aantal leerlingen: 2313
aantal leerkrachten: ca 200
naam: Liesbeth de Rooij
functie: ict-coördinator SG Were Di en webmaster

Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is ervan overtuigd dat laptops erg nuttig zijn voor scholen. Maar als je op grote schaal met laptops wilt gaan werken, loop je tegen verschillende zaken aan. Hoe ga je die laptops financieren, moet iedereen dezelfde laptop hebben, en aan welke eisen moet die dan voldoen, hoe regel je het als er een laptop kapot gaat, hoe bereid je de school er technisch op voor…

Leerlingen leren actiever en zelfstandiger te werken
"Met digitaal werken kun je je leerprocessen effectiever en efficiënter laten verlopen, het sluit goed aan bij hoe de maatschappij werkt, en bij de leefwereld van de leerling", onderbouwt Liesbeth de Rooij, ict-coördinator van Were Di, de keuze voor digitaal werken. "Je kunt veel eenvoudiger maatwerk leveren door het materiaal af te stemmen op de leerstijl van de individuele leerling. De mogelijkheden voor verrijken, verdiepen en remediëren zijn oneindig. Bovendien kun je veel sneller dan met traditioneel materiaal, feedback geven. Hierdoor leren de leerlingen actiever en zelfstandiger te werken."

Optimale inzet digitaal lesmateriaal
Omdat het aantal computers in de school niet toereikend was en er geen ruimte was om extra computerwerkplekken te creëren, besloot de school voor leerjaar 1 en 2 met een laptop te gaan werken. De situatie tot dan toe was dat de leerlingen op computerpleinen werkten. "Omdat je die computers met de hele school moet delen, bepaalt het lesrooster wanneer er voor welke klas een les op een van de pleinen is. En dit betekent dat je soms wat geforceerd de hele les gebruik zit te maken van de computer, om er maar zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Een eigen laptop zou uitkomst bieden: je kunt het digitale lesmateriaal inzetten op het moment dat dit het onderwijsleerproces optimaal versterkt."

Leerling schaft laptop zelf aan
"Daarom zijn we gaan kijken wat er allemaal komt kijken bij het op grote schaal werken met laptops", vertelt Liesbeth. "Allereerst stonden we voor een financieel vraagstuk: hoe gaat de school dit financieren? De financiering vanuit de overheid gaat niet verder dan één computer per tien leerlingen. Daarom hebben we een deel van de aanschaf bij de ouders van de leerling zelf neergelegd. Maar geen verplichte aanschaf. Voor de leerling die geen laptop heeft, schaft de school er één aan, die in eigendom van de school blijft. Voor het gebruik van die laptop geldt een vrijwillige ouderbijdrage van 100 euro per jaar. Nadeel is dat die laptops niet mee naar huis mogen." Voor de ouders die de kosten niet kunnen dragen, zijn aanvullende regelingen getroffen.

Onder Windows met 5GHz netwerkkaart
"Het volgende waar je over na moet denken," gaat Liesbeth verder, "is: kan de leerling elke willekeurige laptop aanschaffen, of wil je daar als school voorwaarden aan stellen. Wat voor ons bijvoorbeeld belangrijk is, is dat er een 5GHz netwerkkaart in zit, zodat je er goed draadloos mee kunt werken. En dat de machine draait onder Windows, omdat we gebruikmaken van Silverlight, Flash en Java. Verder moet de batterij een hele lesdag mee kunnen gaan, want we kunnen natuurlijk niet in elk lokaal 30 stopcontacten hebben", lacht Liesbeth. "We zorgen overigens wel voor stopcontacten in de kluisjes, zodat de leerlingen hun laptop eventueel op school kunnen laten en 's nachts kunnen opladen."

Allemaal dezelfde laptop
En dan de aanschaf: hoe ga je dat regelen? Were Di wilde de ouders niet verplichten om een bepaalde laptop aan te schaffen; een eigen laptop mag ook. "Maar als school stel je bepaalde voorwaarden aan de laptop en je wilt zeker weten dat er goede service verleend wordt aan de laptop, want je wilt tijdens de les goed met de laptop kunnen werken. Je maakt je onderwijsleerproces nogal afhankelijk van het goed functioneren van de laptop. Als het ding twee weken in reparatie is moet de leerling toch verder kunnen.  Het aanbieden van een vervangende laptop tijdens de reparatieperiode is een onmisbaar stukje service. Daarom wilden we de ouders een aantrekkelijk aanbod voorleggen waarbij ze een laptop konden aanschaffen waar ook een goede service en verzekering bij hoorde. Als school dragen we de helft van de totale kosten als de ouders van dit aanbod gebruik maken. Alleen… Moet je de aanschaf dan zelf regelen? En moet je dan ook zelf ervoor zorgen dat de laptops draaiende blijven? Want je wilt wel dat als je aan het lesgeven bent, je erop kunt vertrouwen dat de laptops werken. Maar wat haal je je op de hals als je dit allemaal zelf regelt? Wij moesten er als school niet aan denken dat we ons om deze 'rompslomp' druk zouden moeten maken."

Ontzorgen
Were Di is toen op zoek gegaan naar een oplossing voor in ieder geval de aanschaf en service. "We hebben uiteindelijk voor een totaaloplossing gekozen wat de logistiek, beheertechniek en administratie betreft", zegt Liesbeth zichtbaar tevreden. "My Digital Schoolbook biedt twee verschillende laptops aan, tegen een goede prijs. Ze installeren er de benodigde software op, en regelen bijvoorbeeld een moeilijk te verwijderen servicenummer. Allemaal zaken waar je als 'leek' niet 1-2-3 aan denkt. De leerling krijgt in geval van reparatie een 'leen-laptop'. En als een leerling binnen vier jaar na aanschaf de school verlaat, dan kan er gebruik worden gemaakt van een terugkoopregeling. Ook is er gezorgd voor een eigen webportal voor de school met managementinformatie, en een eigen account voor de ouders zodat zij kunnen zien welke incidenten aangemeld zijn voor de laptop van hun kind. Verder is er een on-site servicedesk voor onder meer gebruikersvragen."

The cloud
"Wat je dan nog niet geregeld hebt is het beschikbaar stellen van het materiaal óp die laptop", gaat Liesbeth verder. "Om ervoor te zorgen dat iedere leerling altijd en overal bij het materiaal kan, werken we zo veel mogelijk 'in the cloud'. We hebben geen programma’s en documenten meer op servers en computers staan. Zo zijn de leerlingen niet meer afhankelijk van de toegang tot het educatieve schoolnetwerk." Overigens is nog niet alles digitaal voor het leerjaar 1 en 2 op Were Di. "We zitten nu nog in een overgangsfase. Maar steeds meer zullen ook de papieren werkboeken vervangen worden door digitaal materiaal."

Vergeet de informatieavond niet
"En last but not least hebben we een informatieavond georganiseerd om een en ander aan de ouders uit te leggen. My Digital Schoolbook was ook aanwezig, om de vragen van de ouders te beantwoorden." Deze wilden bijvoorbeeld weten of je korting kunt krijgen bij meerdere leerlingen, hoe het zit met de verzekering, of er een servicedesk is, wat de leerlingen in hun pauzes of met gym met hun laptop doen, en of Kurzweil geïnstalleerd kan worden voor dyslectische leerlingen. "Zo'n avond is heel belangrijk. Want wil je dat je laptopproject slaagt, dan moet je ervoor zorgen dat de ouders, die toch een behoorlijk bedrag moeten neerleggen, achter je plan staan", sluit Liesbeth af. "De overgrote meerderheid van de ouders reageert positief. Als ouders zich zorgen maken, dan is het over praktische zaken, zoals een zware tas. Maar zoals gezegd zullen ook de papieren werkboeken steeds minder worden. De ouders delen de visie van de school. Over het wel of niet inzetten van digitaal leren op school is geen discussie."

 

weredi.mwp.nl