Vandaag staat het nieuwe kabinet op het bordes en we hebben dus vanaf nu twee nieuwe ministers van onderwijs. Dennis Wiersma (VVD) voor po en vo en Robbert Dijkgraaf voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Waarbij ik zelf de kanttekening maak dat het mbo er wel bekaaid vanaf komt, omdat deze schoolsoort een beetje tussen de wal en het schip beland is. Ruim 500.000 studenten waarbij ik me afvraag of deze groep goed vertegenwoordigd gaat worden in de nieuwe regering. We zullen het zien. Eind vorig jaar besloot de organisatie van de IPON dat februari te vroeg zou zijn om een goede beurs te organiseren. De IPON is dus verschoven naar 6 en 7 april. Dat betekende dat ook de planning van Vives Magazine omgegooid moest worden, want eigenlijk zou deze Vives een beursnummer zijn. Een beursnummer heeft altijd minder ruimte voor de vaste rubrieken en aangeleverde artikelen. Ik moest dus in de kerstvakantie nog naarstig op zoek naar artikelen. Gelukkig is dat heel goed gelukt. Op de valreep schreef ik het verslag van de Nationale Onderwijspubquiz en kreeg ik het ABC voor onderwijs met ICT van Fifi Schwarz opgestuurd.

Veel leesplezier!

VIVES 176