Ik leef mee met de scholen die net als voor de zomervakantie soms klassen naar huis moeten sturen, blended of helemaal online les moeten geven en moeten schipperen met de inzet van leraren. Normaliter hou ik me verre van de politiek, maar het feit dat de formatie al eeuwen duurt, maakt dat er nog steeds geen grote stappen gezet worden om het lerarentekort op te lossen. De discussies, hoe dat zou moeten gebeuren en vooral welke kwaliteitseisen we stellen aan nieuwe (en zittende) leraren, laaien soms hoog op. Dat maakt dat de toon soms grimmig is, wat niet bijdraagt aan een inhoudelijke discussie. De NPO-gelden vloeien rijkelijk, maar bieden geen oplossing op de lange termijn. Er moet dus echt iets structureels gebeuren. Een forse klus voor een (hopelijk nieuwe) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik zou niet graag in zijn of haar schoenen staan. En dan door naar deze editie van VIVES Magazine. De standaard rubrieken staan er weer in natuurlijk. Ik vind met name het interview met de keukentafelsetjes elke keer weer zo leuk. Henk ter Haar is deze keer samen met zijn vrouw Rineke aan hun keukentafel aan de tand gevoeld door Carla Desain. Fons van den Berg hielp mij heel erg uit de brand door een artikel over Apple scholen te sturen. En we stellen in dit nummer de IPON jury aan je voor.

Veel leesplezier!

Vives 175