Nooit had ik in mei 2011 kunnen bedenken dat ik een kleine vier jaar later als oud-rector van een startende middelbare school aan het begin zou staan van een nieuw avontuur.
Na 1,5 jaar vrijwilligerswerk gedaan te hebben in Cambodja, werkte ik weer op het Barlaeus gymnasium in Amsterdam als docent Engels en ontving ik een algemene mail van de rector:

Nooit had ik in mei 2011 kunnen bedenken dat ik een kleine vier jaar later als oud-rector van een startende middelbare school aan het begin zou staan van een nieuw avontuur.
Na 1,5 jaar vrijwilligerswerk gedaan te hebben in Cambodja, werkte ik weer op het Barlaeus gymnasium in Amsterdam als docent Engels en ontving ik een algemene mail van de rector: ‘Zoals jullie allemaal weten zal er na de zomervakantie een nieuwe school in Amsterdam-Noord starten. Mocht je interesse hebben, stuur voor vrijdag een mail met je CV en motivatie.’ Het was donderdag en ik stuurde een mail.

Met de start van het Hyperion Lyceum, begon voor mij een wervelende periode waarin ik bouwde, leerde en vooral meemaakte dat veel mogelijk was – Nihil Volentibus Arduum is niet voor niet het motto van de school.Veertig leerlingen werden er 502, drie lokalen werden twee gebouwen op Overhoeks en de school leverde dit jaar zelfs de leraar van het jaar.
Ik heb geleerd, dat ik houd van bouwen, van het onbekende en dat ik er goed in ben om een fundament te leggen. Na 3,5 jaar als pionier gebouwd te hebben, kon ik met recht en trots zeggen dat mijn taak er op zat. Bovendien had de school iemand nodig die kon consolideren, die meer verstand had van de Haagse wet- en regelgeving en die hier ervaring mee had.
Het was tijd voor iets nieuws.

Sinds 1 januari 2015 ben ik als directeur de Nederlandse School [dNS] bezig deze nieuwe en vernieuwende opleiding voor docenten op te zetten en vorm te geven. dNS heeft tot doel van leraren Meester-docenten te maken, die passen bij onze snel veranderende wereld. Ik vind dat docenten rolmodellen moeten en kunnen zijn voor hun leerlingen en dNS wil de opleiding zijn die dit bewerkstelligt in samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid en vernieuwende industrie.

Ik zie om mij heen in het veranderende onderwijsveld een enorme behoefte aan goede docenten die opgeleid worden op een manier die past bij deze tijd en die hun leerlingen kunnen bieden wat zij in het hier en nu nodig hebben. Daarbij denk ik aan een opleiding, die docenten opleidt volgens het principe van 'Het Alternatief', met teacher leaders, zoals docenten, schoolleiders, de onderwijsraad, het ministerie van OC&W en niet te vergeten leerlingen graag zouden zien. Dat is de Nederlandse school, kortweg dNS. In september start de opleiding met twintig partnerscholen en zestig deelnemers.

dNS is een initiatief van Hans vd Wind, directeur Van Dijk boeken, en Map Nihom.
Aan het curriculum is de afgelopen vijf jaar gewerkt door vernieuwers uit de Nederlandse onderwijswereld, zoals Jelmer Evers, Thieu Besselink en ook game-designbureau IJsfontein, THNK-school of creative leadership, pionier van de 'maker-education' Arjan van der Meij en onderwijsfilosoof Simon Verwer hebben meegedacht.In september 2013 heeft er een pilot met 12 docenten plaatsgevonden, deels gesitueerd op het Hyperion Lyceum.

Zowel de minister van onderwijs, Jet Bussemaker, staatssecretaris Sander Dekker als ook de Amsterdamse wethouder, Simone Kukenheim, hebben zich [financieel] achter ons initiatief geschaard. Zo kan bijvoorbeeld de Amsterdamse lerarenbeurs ingezet worden voor dNS.

Ik ben nog maar net begonnen, maar het voelt goed. Daarbij is het motto van het Hyperion Lyceum ondertussen ook het mijne geworden en weet ik dat voor wie wil, alles mogelijk is