Als opvolger van hun boek met de briljante titel

Als opvolger van hun boek met de briljante titel ‘Rekenen is leuker dan als je denkt’ komen Kool en De Moor met deze uitgave. Ze proberen daarin te laten zien dat ons dagelijks leven doordrenkt is van rekensommetjes. Soms is het hilarisch te zien dat we ons er vaak alleen op onbewust niveau mee bezighouden, zoals hun voorbeeld in het voorwoord. En in deze gevallen is het inderdaad leuk om een verhoogd bewustzijn aan de dag te leggen bij ‘situatie-rekenen’. In dit boek echter voelen de voorbeelden erg geforceerd. Situaties waarin maar weinig mensen plezier zullen beleven in het verder uitwerken van de wiskundigheid ervan. Andersom werken de voorbeelden juist weer wel goed. Als er in de rekenles bijvoorbeeld gezocht wordt naar het inzichtelijk maken van de probleemstelling, dan staat dit boek vol leuke en zeer actuele voorbeelden! De vraag is dus: gaat voorbeeld voor probleem, of probleem voor voorbeeld?   

  • Titel: Alledaags rekenen
  • Auteurs: Marjolein Kool en Ed de Moor
  • Uitgever: Bert Bakker
  • Prijs: 17,95