VoorZ is een competentiegerichte, digitale leeromgeving bestemd voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. VoorZ richt zich op vo-leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid of arbeidsmatige dagbesteding. De leerinhoud van VoorZ is geordend op basis van de nieuwe SLO-kerndoelen vso [zie kader]. Het programma heeft een aparte werkomgeving voor leerlingen en docenten.

VoorZ is een competentiegerichte, digitale leeromgeving bestemd voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. VoorZ richt zich op vo-leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid of arbeidsmatige dagbesteding. De leerinhoud van VoorZ is geordend op basis van de nieuwe SLO-kerndoelen vso [zie kader]. Het programma heeft een aparte werkomgeving voor leerlingen en docenten. De leeromgeving is gevuld met thema