In the big five, maar eigenlijk in alle steden en dorpen in Nederland, zijn scholen bezig met mediawijsheid en informatievaardigheden. In dit lesidee, waarvan het origineel is geschreven door Karen Jong, gaan we in op

In the big five, maar eigenlijk in alle steden en dorpen in Nederland, zijn scholen bezig met mediawijsheid en informatievaardigheden. In dit lesidee, waarvan het origineel is geschreven door Karen Jong, gaan we in op ‘The Big Six’. Met die strategie leren leerlingen om informatie op betrouwbaarheid te beoordelen, een erg belangrijke vaardigheid.

Leerlingen gaan een op het eerste oog betrouwbare website op waarheid beoordelen met behulp van The Big Six: 1. definiëren, 2. zoekstrategie kiezen, 3. informatie zoeken, 4. informatie verwerken, 5. informatie samenbrengen en 6. evalueren.

Link: eduapp.nl/apps/webdetective

 

Leerdoel

In dit nieuwe model voor 12e -eeuwse vaardigheden ,curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden,  staat informatievaardigheden expliciet benoemd.

Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen. De leerlingen leren in dit lesidee het analyseren van informatie uit bronnen.

 

Opdracht?

Geef de volgende opdracht aan de leerlingen:

  1. Ga klassikaal naar deze site: zapatopi.net/treeoctopus/
  2. Gebruik deze checklist om de informatie te beoordelen: webdetective.nl/index.php/checklist
  3. Wat zijn de uitkomsten van de checklist? Nog steeds behoorlijk positief?  
  4. Laat leerlingen vervolgens een aantal andere websites beoordelen.
  5. Laat hen in groepjes een verslag maken (bijvoorbeeld met een presentatie-app zoals Keynote, Powerpoint, Prezi of het maken van een eigen filmpje) met zelfgekozen en beoordeelde bronnen.
  6. In dit verslag moeten heel expliciet de 6 stappen van The Big Six benoemd en gebruikt worden.
  7. Beoordeel het verslag en bespreek de uitkomsten met de hele klas. Bespreek daarin niet de cijfermatige uitkomsten, maar vooral de tips en trucs die ze bij de stappen hebben ontdekt.

 

Voorwaarden

  • WiFi en minimaal een tablet per groep
  • Projectie van scherm van de leraar met digibord of beamer
  • De leerlingen hebben minimaal niveau A1 Engels om de website over de TreeOctopus te kunnen beoordelen

 

Eduapp heeft een lijst samengesteld van apps die goed te gebruiken zijn binnen het kader van de 21e -eeuwse vaardigheden: eduapp.nl/profielen/marieke/lijsten/21e-eeuwse-vaardigheden aan deze lijst zullen in de toekomst ook lesideeën worden toegevoegd.