Wikiwijsleermiddelenplein is een digitaal platform met leermaterialen voor alle onderwijssectoren, van basis- tot universitair niveau. Je kunt leermaterialen zoeken, gebruiken, eventueel aanpassen en weer delen. Met de

Wikiwijsleermiddelenplein is een digitaal platform met leermaterialen voor alle onderwijssectoren, van basis- tot universitair niveau. Je kunt leermaterialen zoeken, gebruiken, eventueel aanpassen en weer delen. Met de ‘arrangeertool’ maak je je eigen leermateriaal in de vorm van ‘arrangementen’. Er is keuze uit  meer dan 100.000 verschillende [digitale] lesmaterialen en 1400 methodes.

Het platform is opgebouwd uit drie hoofdactiviteiten:

* Lesmateriaal zoeken. Een overzicht van alle beschikbare lesmaterialen. De meeste digitale lesmaterialen zijn gratis en bovendien vrij in het onderwijs te gebruiken. Daarnaast kan ook worden gezocht naar niet-digitaal materiaal of materiaal met kosten.
* Methodes zoeken. Zoeken naar beschikbare lesmethodes. Via een vergelijkingsmodule kun je de methodes op verschillende kenmerken vergelijken en zo tot de juiste keuze komen.
* Zelf aan de slag. Direct aan de slag om zelfstandig of samen met collega’s lesmateriaal te maken. Ook kun je gemaakte lesmaterialen delen met anderen of een persoonlijke profielpagina aanmaken. Voor deze activiteiten is een account vereist.

Om scholen toegang te geven tot een zo volledig mogelijk en gevarieerd aanbod aan leermiddelen wordt samengewerkt met diverse partijen: PO-raad, VO-raad, MBO-raad, VO-Content, MBO-groen, SURFnet, Groene Kennis Coöperatie en de Digischool.

Ervaring
Ik heb in 2010 een workshop Wikiwijs gevolgd en vond de online omgeving toen zwaar tegenvallen. Het aanbod van lesmateriaal was bedroevend slecht en het zelf maken van content ging moeizaam. Mijn eerste ervaring met Wikiwijs zorgde ervoor dat ik deze tool altijd links heb laten liggen. Een collega van mij attendeerde mij kortgeleden op de vernieuwde Wikiwijs omgeving die volgens haar sterk verbeterd was. Reden genoeg om mezelf opnieuw in de wereld van Wikiwijs te storten.

Lesmateriaal zoeken op Wikiwijsleermiddelenplein kan met hulp van uitgebreide zoekcriteria. De content die nu wordt aangeboden is van veel betere kwaliteit dan ik in 2010 kon vinden. De samenwerking met leermateriaal leveranciers heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.  Om gebruik te maken van Wikiwijs Maken, Delen en het beoordelen van lesmateriaal is aanmelden op Wikiwijs vereist. Aanmelden gebeurt via een schoolaccount of via een persoonlijk Entree-account. Voor het onderdeel Lesmateriaal Maken is een uitgebreide online handleiding beschikbaar en ook een duidelijke quickstart. Ik besluit een handvaardigheidsopdracht als arrangement uit te werken. Ik klik op ‘start maken’ en maak met twee klikken een nieuw arrangement aan. Ik geef mijn arrangement een naam en een korte omschrijving. Het arrangement krijgt direct een uniek webadres. In het tabblad ‘inhoud’ kan ik mijn arrangement verder opbouwen. Ik bepaal zelf de structuur en voeg zogenaamde ‘secties’ toe als ‘hoofdstukken’ van mijn arrangement. Ik kies voor WAT ga je doen / leren? [doelen], WAARMEE ga je werken? [materialen], HOE ga je het doen? [stappen] en EXTRA informatie. Ieder hoofdstuk kan ik ‘vullen’ met teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, internetlinks of extra bestanden. Het werkt allemaal eenvoudig en intuïtief. Alleen het uploaden van afbeeldingen vind ik niet handig van opzet. Ik moet mijn afbeeldingen één voor één uploaden en bij iedere afbeelding dien ik aan te geven dat ik deze naar de server wil verzenden en telkens moet ik de formaatgrootte instellen. Dit vraagt heel wat klikken en kost veel tijd. De andere onderdelen laten zich eenvoudiger invoegen. Via de knop ‘preview’  kan ik zien hoe mijn arrangement er voor de gebruiker uit komt te zien. In Wikiwijs kan ik ook losse interactieve vragen opnemen, of ik kan kiezen om verschillende interactieve vragen te combineren tot een [oefen]toets/oefening. Een hele mooie optie. Kies ik voor toets dan maakt de leerling eerst alle vragen en krijgt aan het eind te horen of hij/zij voldoende heeft gescoord. Er zijn verschillende vraagvormen die kunnen worden toegepast. Onder het tabblad ‘presentatie’ kan ik de vormgeving van mijn arrangement aanpassen. Het onderdeel ‘metadateren’ geeft mij de mogelijkheid om verschillende tags toe te voegen aan het arrangement om deze beter vindbaar te maken voor anderen. Tenslotte publiceer ik mijn arrangement via een unieke url- link. Ieder arrangement is als pdf te exporteren. Heel fraai worden QR-codes opgenomen in deze pdf die verwijzen naar de externe mediabestanden.

Conclusie
Wikiwijsleermiddelenplein overtreft mijn verwachtingen. Het platform is goed doorontwikkeld en biedt volop tools om zelf professioneel uitziend digitale content  te maken. De arrangementen werken probleemloos op elke device. Een arrangement maken is, zeker met hulp van de online handleiding, een eenvoudige klus. Het uploaden van verschillende afbeeldingen vraagt nog teveel tijd. Dit zou handiger kunnen worden geprogrammeerd. Maar verder alle lof voor dit gebruiksvriendelijk digitaal platform waar het zelf arrangeren van content voor iedere leerkracht onder handbereik ligt. Het aanbod van goed lesmateriaal is groot en je kunt deze bestaande content ook zelf weer [re]arrangeren.

Uitgever: Kennisnet

Prijs: Gratis

Weblinks
wikiwijs.nl
wikiwijsleermiddelenplein.nl/ondersteuning/
leraar24.nl/dossier/5919
leraar24.nl/dossier/5928

————

Jan-Bart de Vreede is werkzaam voor Kennisnet en productmanager van Wikiwijs. ‘Kennisnet zal de komende jaren Wikiwijs blijven ondersteunen en verbeteren. We zien een steeds grotere vraag in het onderwijs naar het kunnen gebruiken van open content maar ook het zélf kunnen arrangeren van digitale lesinhouden. Steeds meer samenwerkende onderwijsorganisaties hebben Wikiwijs gevonden als platform om content samen te delen en te creëren. VO- content is inmiddels aangesloten bij Wikiwijs evenals de Digischool. Het is nu heel eenvoudig om een arrangement in de eigen elektronische leeromgeving af te spelen. We merken dat nog relatief weinig onderwijsgevenden de Wikiwijs maak- omgeving hebben ontdekt. Wellicht dat de uitgebreide mogelijkheden van het platform gebruikers afschrikt. De komende tijd ontwikkelen we daarom een wizard die de gebruiker bij de hand neemt en het proces van creëren van arrangementen een stuk eenvoudiger gaat maken. Het afgelopen schooljaar hebben we 1.1. miljoen bezoeken in de Wikiwijs- maak omgeving kunnen registreren. Voor het komend schooljaar willen we de 2 miljoen bezoeken overschrijden. Wikiwijs voorziet in een steeds groter wordende behoefte in het onderwijs. Ik verwijs met plezier naar het recent gepubliceerde dossier ‘Wikiwijsleermiddelenplein’ van Leraar24. Hieruit blijkt dat 48% van de leraren bekend is met Wikiwijs, dat 65 % het platform regelmatig bezoekt en de waardering voor Wikiwijs nog steeds groeit’. j.devreede@kennisnet.nl

————

Gerie Haartman is docent aan het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland en is al jarenlang enthousiast gebruiker van Wikiwijs. ‘Een paar jaar geleden heb ik de mogelijkheden van Wikiwijs ontdekt. Ik was op zoek naar samenhang. Ik had voor mijn lessen overal losse onderdelen, filmpjes, werkbladen, foto’s en informatie staan. In Wikiwijs is het mogelijk arrangementen te maken waar je al deze bestanden en documenten als leerinhoud een plek kan geven. Super handig. Een arrangement kun je zo uitgebreid maken als je maar wilt: voor een les van één uur of een compleet uitgewerkt thema als lessenserie. Groot voordeel is dat studenten die ziek zijn of de les hebben gemist kunnen terugkijken wat er in de les is behandeld. Wikiwijs is ook heel goed inzetbaar als ‘flipping the classroom’ waar je studenten via Wikiwijs vooraf informatie of instructie geeft om te bestuderen. Als docent vraag je je dan bewust af welke leerstof of activiteiten je goed tijdens het college kan behandelen en welke inhoud studenten juist prima thuis kunnen bestuderen via Wikiwijs. De arrangementen hebben een vaste structuur: onderwerp, beginsituatie, leerdoelen, zelfstudie, inhoud en evaluatie. Het maken van arrangementen vind ik in Wikiwijs eenvoudig. De uitgebreide digitale handleiding bij het programma helpt je goed op weg. Met heel weinig moeite ziet een arrangement er heel gelikt en modern uit. Studenten kunnen de arrangementen op ieder device raadplegen: laptop, tablet of smartphone. Mocht je geen internetverbinding hebben dan kun je het arrangement naar pdf exporteren en uitprinten. Alle arrangementen worden als url-link voor de studenten ontsloten via onze elektronische leeromgeving Blackboard’.

 

Het ontstaan van Wikiwijsleermiddelenplein. Minister Plasterk lanceerde in december 2008 het idee voor Wikiwijs, als antwoord op het advies van de Onderwijsraad voor open leermiddelen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap realiseren Kennisnet, SLO en de Open Universiteit het programma Wikiwijs om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken. In december 2009 is een platform ingericht waar iedere docent leermateriaal kan vinden, gebruiken en aanpassen. Ook is het mogelijk om zelf materiaal te ontwikkelen, bewaren en delen met collega’s. SLO lanceerde in 2003 het Leermiddelenplein Een portal met uiteenlopende informatie over lesmethodes die in Nederland worden uitgegeven. De website geeft informatie over methodes voor po, [v]so, vo en mbo. Wikiwijsleermiddelenplein is het resultaat van het samengaan van deze twee platforms voor leermiddelen. Het platform is sinds oktober 2013 bereikbaar via wikiwijsleermiddelenplein.nl en wordt nog steeds vernieuwd en verbeterd.