gegevens ontsluiten uit uw school informatie systeem zoals @vo en magister, ook portalen en intranetten voor leerlingen, ouders en personeelsleden

gegevens ontsluiten uit uw school informatie systeem zoals @vo en magister, ook portalen en intranetten voor leerlingen, ouders en personeelsleden