Juist het afgelopen jaar is digitaal pesten (of cyberpesten) een hot issue geworden in de maatschappij, politiek en zeker in het onderwijs.  In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere hulpinstanties. Steeds meer docenten kennen leerlingen die te maken hebben met digitaal pesten of ongewenste intimiteiten via internet.  Bijna de helft van de deelnemende leraren uit het voortgezet onderwijs gaf aan dat ze enkele of meerdere keren hoorden dat een leerling te maken had met ongewenste intimiteiten via internet. Volgens een kwart van de leraren heeft hun school een protocol digitaal pesten.  Een Vandaag concludeerde echter na een recente enquête onder jongeren: “Meer dan de helft (52%) van de jongeren die gepest is op de middelbare school stelt dat de leraar en/of de school op de hoogte was, maar weinig tot niets deed.” Niet alleen leerlingen kunnen slachtoffer zijn. Bovendien publiceerde Kennisnet al in 2010 een onderzoek door Norton waaruit blijkt dat 1:10 docenten digitaal wordt geïntimideerd (‘cyberbaiting’).

Kom naar de workshop over digitaal pesten

Tijdens deze workshop wordt u meegenomen naar een wereld die voor professionals vaak onzichtbaar is: Facebook, WhatsApp, Twitter, FB Messenger, YouTube, Snapchat, Vimeo, Vine, Skype – veelal besloten sociale media die zich afspelen binnen de peer groups waar u dagelijks mee werkt. U ziet niet alleen voorbeelden van online intimidatie tussen jongeren onderling, ook het ‘leraartje pesten’ kent nieuwe dimensies.

In de workshop wordt uitgebreid ingegaan op het positief benutten en inzetten van sociale media om de zgn. afzeikcultuur en het ‘liken’ van leedvermaak tegen te gaan. Aan de hand van de adviezen en richtlijnen van het ministerie van OCW wordt het verplichte schoolveiligheidsplan tegen het licht gehouden. Ook wordt er in de toekomst gekeken; natuurlijk komen de Google bril en de SmartWatch ter sprake. Want u dacht toch niet dat de smartphone het laatste apparaat was waar u beleid op dient te maken? Het wordt nóg interessanter!

Trainer: Bamber Delver