Worldwide is een methode Engels voor de onderbouw vmbo/havo/vwo [tot en met klas 3] en 3 en 4 vmbo. De methode is alweer een tijdje op de markt, maar nog nooit is de

Worldwide is een methode Engels voor de onderbouw vmbo/havo/vwo [tot en met klas 3] en 3 en 4 vmbo. De methode is alweer een tijdje op de markt, maar nog nooit is de ‘digitale’ kant ervan aan bod gekomen in Vives.  De methode heeft in de afgelopen jaren bewezen dat zowel leerlingen als docenten er met plezier mee werken. Het is een methode die de Engelse taal op een aansprekende manier behandelt en rekening houdt met de nieuwste ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als de manier van werken. Worldwide is gemaakt vanuit de belevingswereld van de leerlingen. Met onderwerpen die hen interesseren, een toon die hen aanspreekt en een didactische aanpak die motiveert.

Bij de methode zit in elk werkboek een  interactieve leerlingen cd-rom die direct aansluit bij de stof in de boeken. Deze ga ik voor Vives uitproberen. De installatie loopt voorspoedig en ik kom in een inlog-scherm terecht. Hier is het simpel om mezelf op te geven zodat het programma voor mij kan bijhouden waar ik gebleven ben en belangrijker, hoeveel fouten ik maak.
Het eerste scherm dat zich opent is een overzicht van alle hoofdstukken. De cd-rom correspondeert met het boek. Na een hoofdstuk gekozen te hebben kan ik verschillende soorten oefeningen kiezen: woordjes, grammatica, spreken, luister- en kijkvaardigheid. Ook zijn er nog twee spelvormen.

woord- en grammatica oefeningen
Hier kan ik alle woorden uit de vocabulary-overzichten oefenen. Voor een leerling is dit een ideale manier om de woorden te leren, maar ook om ze in context te zien. Naast de woordenlijsten [waar u overigens ook de uitspraak van kunt horen] staat er een digitaal woordenboek op de cd-rom. De oefeningen werken makkelijk. Op verschillende manieren leer ik de woordjes die voorkomen in het hoofdstuk van het boek. Ik trek digitale lijntjes naar juiste vertalingen. Ik sleep blokjes met woordjes enzovoort. Als de oefening klaar is dan kijkt de computer hem na en meldt hoeveel fouten er gemaakt zijn. De grammatica oefeningen werken op een soort gelijke manier. Oefeningen als ‘kies de juiste beweringen’ en ‘welk woord is fout’ passeren de revue. De oefeningen zijn goed te maken en het nakijken gaat ook bijzonder makkelijk.

spreekvaardigheid
Een dialoog uit het tekstboek komt hier aan bod. Ik klik hoofdstuk drie aan en hoor een dialoog tussen een klant en de groenteboer. Vervolgens kan ik mijn eigen rol inspreken en weer afluisteren. Dit zou de docent natuurlijk ook even kunnen doen. U kunt het resultaat vergelijken met de uitspraak van een native-speaker. Dit zou op zich een prima huiswerkopdracht kunnen zijn.

kijken en luisteren
Kijkvaardigheid is een onderdeel van de kerndoelen van de nieuwe onderbouw. Elk hoofdstuk van Worldwide bevat een animatiefilmpje rond de figuur Gilbert, om de leerlingen hier op een leuke en leerzame manier in te trainen. De leerling moet eerst een filmpje bekijken en vervolgens twee oefeningen doen.

spellingsopdrachten
Ook kunt u bij elk hoofdstuk op een wat speelsere manier woorden leren. Wordgame is een memory-spel van Nederlandse en Engelse woorden en vertalingen. Hierbij kunnen leerlingen punten verdienen en wordt het steeds lastiger de juiste combinatie te vinden. Ook is er nog een spelletje dat de spelling traint.

worldwide – methodesite
Natuurlijk heeft elke goede methode tegenwoordig een methodesite. Vanuit de hoofdbalk op de cd-rom kan een leerling toegang krijgen tot de site worldwide.nl. Deze site biedt per hoofdstuk leuke opdrachten bij het onderdeel kennis van land en volk. De leerlingen vinden er een studiehulp in de vorm van een huiswerkforum dat geïnitieerd is door de site collegenet.nl. De leerlingen kunnen via deze link vragen stellen aan elkaar en eens per week aan een docent Engels. Voor de docent is er een forum op de site om ervaringen uit te wisselen met collega’s. De docent vindt er tevens een overzicht van relevante links, interessante informatie over het vak of over Worldwide. En uitgeverij Malmberg heeft op de site een speciale verslagmodule ontwikkeld waarmee de leerlingen een structuur wordt geboden voor verslagen van internetspeurtochten. Als leerlingen hun verslag op de site opslaan kunnen zij zowel thuis als op school hieraan doorwerken; de opgeslagen informatie blijft voor hen een maand lang beschikbaar op de site.

conclusie

Malmberg doet het goed met Worldwide. De cd-rom en de internetsite zijn mooie aanvullingen op het boek. Leerlingen werken prettig en zelfstandig met de cd-rom. De netwerkversie houdt ook nog resultaten bij van alle leerlingen ingedeeld per klas. Zo kan een docent ook perfect zien wie wat gemaakt heeft en hoeveel fouten er gemaakt zijn. Bij de grammatica opdrachten zou er wat mij betreft wel wat meer feedback gegeven kunnen worden. Het programma kijkt de oefeningen wel na, maar verwijst niet naar wat meer uitleg of extra oefeningen. Dit zou het helemaal compleet maken.

internet

www.worldwide.nl

uitgever

malmberg

prijs
methode geboden
meer info via: www.malmberg.nl/vo

inzet

vmbo 1 t/m 4
havo/vwo 1 t/m 3

systeemeisen
Windows
Pentium III of sneller
minimaal 128 MB intern geheugen
internet verbinding (voor de methode site)

bron: Vives januari 2007