Leren Online is producent van interactieve taaltrainingen die uitsluitend via het internet worden aangeboden. Het methode-onafhankelijke cursusmateriaal is bedoeld om traditioneel gegeven lessen aan te vullen en het rendement daarvan aanzienlijk te verhogen. Leren Online is geen totaalmethode om een taal te leren. Het cursusmateriaal richt zich op die gebieden van taalonderwijs die zich lenen tot digitalisering en is bedoeld voor gebruik buiten de reguliere lestijd. De meeste trainingen worden op verschillende niveaus aangeboden.

Leren Online is producent van interactieve taaltrainingen die uitsluitend via het internet worden aangeboden. Het methode-onafhankelijke cursusmateriaal is bedoeld om traditioneel gegeven lessen aan te vullen en het rendement daarvan aanzienlijk te verhogen. Leren Online is geen totaalmethode om een taal te leren. Het cursusmateriaal richt zich op die gebieden van taalonderwijs die zich lenen tot digitalisering en is bedoeld voor gebruik buiten de reguliere lestijd. De meeste trainingen worden op verschillende niveaus aangeboden.

De Leren Online grammaticatrainingen zijn vooral bedoeld voor het voortgezet onderwijs, met een overloop zowel naar beneden als naar boven. In de hoogste groep van de basisschool kan het laagste niveau worden gebruikt als verrijkingsstof, met name voor kinderen met VWO- en Gymnasium-aspiraties. Verder is het geschikt voor NT2-onderwijs aan gevorderden of hoger opgeleiden. Via een instaptoets kunnen leerlingen zelf vaststellen waar de gaten in hun kennis zitten. Op grond van fouten die in de instaptoets zijn gemaakt worden koppelingen naar relevante onderwerpen gemaakt en oefeningen uitgezocht.

De grammaticatrainingen zijn bereikbaar via de Leren Online homepage. Bij opening van het programma komt u eerst op het scherm aanmelden. Hier volgt een gebruikelijke manier van registreren en aanmelden [wel even pop-ups inschakelen!]. Op het scherm ‘Portfolio’ staan koppelingen naar schermen en mappen die te maken hebben met het beheer van de module. De belangrijkste hier is de knop ‘Overzichten’. Hier staan gemaakte toetsen, koppelingen naar oefeningen en resultaten.

keuzemenu’s
De keuzemenu’s bieden rechtstreeks, dus zonder de instaptoets gedaan te hebben, oefeningen over een bepaald onderwerp. Dit kan op drie verschillende niveaus. Terwijl u aan de slag bent met het programma wordt het duidelijk dat de goede oplossing nooit weggegeven wordt. Het is onmogelijk om met op de gok gemaakte keuzes door een les heen te klikken. Door middel van gerichte feedback op mijn foute antwoorden [expres gegeven natuurlijk] word ik zo veel mogelijk gedwongen tot het maken van bewuste keuzes. Meestal kunt u ook pas door naar de volgende vraag als het juiste antwoord is gegeven.
De Leren Online module ‘Spelling 1: Klanken’ is in eerste instantie bedoeld voor volwasseneneducatie of NT2-onderwijs. Op zich is het materiaal ook bruikbaar voor NT1 in het basisonderwijs, maar daar is de [grafische] vormgeving niet op afgestemd. Bij gebleken belangstelling zal een aparte NT1-versie worden ontwikkeld. Uit reacties is gebleken dat het materiaal ook bruikbaar is voor dyslectici. Deze doelgroep kan door aanpassing van de schermresolutie de opgaven vergroot in beeld brengen. Er wordt aan gewerkt om dit ook vanuit de module zelf mogelijk te maken.

Er zijn verschillende hulpfuncties bij Leren Online. Bij een oefening kan via een koppeling ‘uitleg’ in de linker marge van het scherm relevante uitleg bij het gekozen onderwerp worden opgevraagd. Grammaticale vormen worden meestal in tabellen aangeboden. In veel gevallen is de inhoud van de tabel leeg tot er in geklikt wordt. Zo, is de filosofie, leert de leerling het meest.

De Leren Online module ‘Spelling 2: Werkwoordspelling’ is in eerste instantie ontwikkeld voor ‘Remedial Teaching’ en zelfstudie binnen het reguliere voortgezet onderwijs. Het is echter ook geschikt voor gebruik in het BVE en bij NT2-onderwijs [aan gevorderden]. Ook hier geldt dat het materiaal op zich ook bruikbaar voor NT1 in de hoogste groepen van het basisonderwijs is, maar dat de vormgeving daar [nog] niet op is afgestemd.

De oefeningen uit de module ‘Onregelmatige Werkwoorden’ kunnen worden gebruikt in combinatie met de modules ‘Werkwoordspelling en Grammaticatrainingen’ door alle daar genoemde doelgroepen.

conclusie

De manier van werken van Leren Online is plezierig. De feedback van de oefeningen werkt goed en de structuur van het geheel is duidelijk. Het is aan een docent zelf om te bepalen waar hij de methode het best kan inzetten. Dat kan per niveau verschillen.
 
internet
www.lerenonline.nl

uitgever
leren online

prijs

gemiddeld tussen de € 5 en € 10 per module per persoon

inzet
schoolbreed

systeemeisen
windows
pentium III of sneller
minimaal 256 mb intern geheugen
internet verbinding

bron: Vives maart 2007