Begaafde leerlingen: zorgkinderen of kansleerlingen? De auteurs van dit boekje gaan uit van het laatste. Daarmee geven ze in negen hoofdstukken tools om begaafde kinderen binnen de alledaagse onderwijspraktijk gedifferentieerd onderwijs te bieden.

titel: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
auteurs: Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven
uitgeverij: Van Gorcum
prijs: € 37,50
isbn: 97890232 4966 5

Begaafde leerlingen: zorgkinderen of kansleerlingen? De auteurs van dit boekje gaan uit van het laatste. Daarmee geven ze in negen hoofdstukken tools om begaafde kinderen binnen de alledaagse onderwijspraktijk gedifferentieerd onderwijs te bieden. Er natuurlijk vanuit gaand dat er grenzen zitten aan wat redelijkerwijs haalbaar is binnen de groep. In het eerste deel wordt uitgebreid verkend wat binnen de definitie ‘begaafd’ valt, en wordt ook gekeken naar behoeften en handelingsplannen. Het daaropvolgende deel gaat over praktische interventies en ten slotte wordt een tweetal specials behandelt. Al met al een goed kennisraamwerk.