EDventure (branchevereniging van onderwijsadviesbureaus) en Cito hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om scholen en besturen nog beter te ondersteunen op het gebied van opbrengstgericht werken.

EDventure (branchevereniging van onderwijsadviesbureaus) en Cito hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om scholen en besturen nog beter te ondersteunen op het gebied van opbrengstgericht werken. Scholen kunnen deelnemen aan cursussen om rapportages uit het Computerprogramma Leerling- en volgsysteem van Cito beter te leren interpreteren en analyseren als basis voor schoolzelfevaluatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De behoefte is aangewakkerd door het landelijke beleid om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs te verbeteren.

De uitkomsten van schoolzelfevaluatie zijn een belangrijk startpunt voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. De cursus