Het Europa Journaal is actueel Europees nieuws in de klas voor groep 7 en 8. De leerlingen bepalen hierbij zelf het onderwerp van het Europa Journaal. Hiermee sluit de actualiteit aan op de belevingswereld van uw leerlingen. Het onderwerp van het eerste Europa Journaal van dit schooljaar is Pakistan.

Het Europa Journaal is actueel Europees nieuws in de klas voor groep 7 en 8. De leerlingen bepalen hierbij zelf het onderwerp van het Europa Journaal. Hiermee sluit de actualiteit aan op de belevingswereld van uw leerlingen. Het onderwerp van het eerste Europa Journaal van dit schooljaar is Pakistan.

De vraag die hierbij centraal staat, luidt: ‘wat doet Europa om Pakistan te helpen?’. Naast dit onderwerp zijn er voor u en uw leerlingen ook filmpjes beschikbaar die een relatie hebben tot Pakistan. Via europajournaal@klassetv.nl kunnen uw leerlingen zelf onderwerpen aandragen voor het Europa Journaal. Als de vraag van